Xu hướng đánh giá an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong ngành xây dựng

Thứ Sáu, 01/12/2023, 09:17(GMT +7)

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định xu hướng nghiên cứu về OSH trong ngành xây dựng theo trình tự thời gian và xem xét tính mới của các ý tưởng, tác động của chúng trong tương lai.

Ở hầu hết các nước công nghiệp phát triển, ngành xây dựng là một trong những ngành đóng góp đáng kể nhất vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động. Ngành xây dựng có ý nghĩa quan trọng cả về mặt kinh tế và xã hội(1). Trong xây dựng, người lao động thực hiện rất nhiều hoạt động đa dạng, mỗi thao tác đều có một rủi ro cụ thể. Khi thực hiện một nhiệm vụ, ngoài việc phải tiếp xúc trực tiếp rủi ro do chính công việc đó gây ra, người lao động còn phải tiếp xúc với những rủi ro khác một cách thụ động do những người đồng nghiệp làm việc gần đó gây ra(2). Trong ngành xây dựng, vật liệu, kích thước và địa hình thường là duy nhất, vì vậy trong quá trình xây dựng yêu cầu người lao động phải thích nghi và luôn học những kỹ năng mới khi chuyển môi trường lao động từ nơi này sang nơi khác. Tai nạn thường xảy ra theo nhiều cách và ở bất kỳ thời điểm nào(3).

Do số lượng tai nạn xảy ra trong xây dựng cao và hậu quả mà nó gây ra cho người lao động, tổ chức, xã hội và các quốc gia, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OSH) đã trở thành vấn đề rất quan trọng đối với các bên liên quan trong việc quan tâm đến nguồn nhân lực. Để biết các nghiên cứu về OSH trong lĩnh vực xây dựng đã phát triển như thế nào theo thời gian, bài báo tập trung phân tích các nghiên cứu OSH được thực hiện từ năm 1930 đến năm 2016. Tài liệu tham khảo trong bài báo này cũng được phân loại theo các chủ đề trong Chu trình khép kín OSH bao gồm năm bước: ban hành quy định, giáo dục và đào tạo, đánh giá rủi ro, phòng ngừa rủi ro và phân tích tai nạn. Đánh giá rủi ro, phòng ngừa rủi ro và phân tích tai nạn là những chủ đề nghiên cứu có số lượng công bố cao nhất. Mục tiêu chính của bài báo này là đóng góp kiến ​​thức vào lĩnh vực OSH, chỉ ra các xu hướng nghiên cứu OSH trong ngành xây dựng thông qua kết quả phân tích các nghiên cứu trong lĩnh vực này đã được công bố trong giai đoạn 1930-2016, có thể được sử dụng cho các nghiên cứu sâu hơn trong tương lai.

Xem chi tiết bài báo tại đây: 

1. Tiếng Việt: Xu hướng đánh giá an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong ngành xây dựng

2. Tiếng Anh: Occupational safety and health in construction: a review of applications and trends

Lược dịch: Thúy Hằng


(Nguồn tin: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/)