Các rủi ro đang nổi lên và những thách thức về ATVSLĐ trong lĩnh vực nông, và lâm nghiệp

Thứ Ba, 19/12/2023, 10:32(GMT +7)

Với những công việc đa dạng, như xử lý gia súc và chặt cây, không nghi ngờ rằng ngành nông, lâm nghiệp là một trong những ngành nguy hiểm nhất ở châu Âu. Nếu lĩnh vực này muốn tồn tại, chúng ta phải lường trước và giải quyết những thách thức về ATVSLĐ đang ở phía trước.

Một bản tóm tắt chính sách mới xác định những mối nguy truyền thống chủ đạo trong ngành này, chẳng hạn như xử lý gia súc và những tai nạn liên quan đến máy kéo và việc sử dụng cưa máy. Nó cũng xem xét kỹ hơn những thách thức về ATVSLĐ có thể nảy sinh từ những mối nguy đang nổi lên đối với ngành này.

Chúng bao gồm những rủi ro liên quan đến thuốc trừ sâu, rối loạn cơ xương khớp, bệnh truyền nhiễm từ động vật, ung thư da, căng thẳng và các vấn đề tâm lý xã hội.

Đây là ấn phẩm đầu tiên trong 3 bản tóm tắt chính sách trong ngành này.

Xem bản Tóm tắt chính sách về các vấn đề ATVSLĐ mà ngành nông, lâm nghiệp đang phải đối mặt.


(Nguồn tin: osha.europa.eu)