Số hóa công việc: các yếu tố rủi ro tâm lý xã hội và rối loạn cơ xương liên quan đến công việc

Thứ Ba, 19/12/2023, 10:32(GMT +7)

Kỹ thuật số hóa đã mang lại nhiều thay đổi về bản chất và tổ chức công việc – từ vị trí và thời điểm chúng ta thực hiện công việc đến các công nghệ mới mà chúng ta sử dụng để thực hiện chúng

Số hóa nền kinh tế đã thay đổi bản chất của công việc thông qua công việc từ xa, công việc nền tảng và công việc di động dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, ngày càng nhiều người châu Âu bắt đầu làm việc tại nhà khi các biện pháp tạo khoảng cách xã hội được đưa ra.

Bài báo này đánh giá tác động mà kỹ thuật số hóa đang gây ra đối với lực lượng lao động của Châu Âu và xem xét ảnh hưởng của nó đối với các yếu tố rủi ro tâm lý xã hội (ví dụ: căng thẳng công việc, khối lượng công việc, cân bằng cuộc sống và công việc) và các yếu tố rủi ro thể chất (ví dụ: các công việc lặp đi lặp lại, tư thế lao động) đối với các rối loạn cơ xương liên quan đến công việc. Bài báo cũng thảo luận về việc ngăn ngừa các rối loạn như vậy và tăng cường sức khỏe nghề nghiệp và hạnh phúc.

Bài báo kết luận rằng các phương pháp tiếp cận để ngăn ngừa và quản lý MSDs cần phải được điều chỉnh liên tục để tính đến sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số và những thay đổi về tổ chức.

Xem bài báo Tại đây (EN).


(Nguồn tin: https://osha.europa.eu/)