Công tác chăm sóc sức khỏe và các can thiệp có tổ chức nhằm phòng ngừa căng thẳng liên quan đến công việc tại Brindisi, Italia

Thứ Sáu, 01/12/2023, 03:39(GMT +7)

Đặt vấn đề
Những thay đổi về mặt tổ chức trong các phòng ban thuộc cơ sở chăm sóc y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, những đổi mới và phát triển liên tục về công nghệ trong xã hội ngày càng khiến các nhân viên chăm sóc sức khỏe rơi vào tình trạng căng thẳng liên quan đến công việc. Hạn chế tối đa tiếp xúc nghề nghiệp với căng thẳng đòi hỏi có các chương trình quản lý và đánh giá rủi ro căng thẳng một cách có hiệu quả.

Phương pháp

Các tác giả đã tiến hành một phân tích kết hợp các chỉ số dự phòng về căng thẳng, một phân tích kết hợp các yếu tố căng thẳng khách quan về tình huống nghề nghiệp và các phạm vi nội dung, cùng một phân tích kết hợp giữa các y tá và bác sĩ tại các khoa của bệnh viện và các dịch vụ chăm sóc của các khu vực y tế theo một công cụ được công nhận mang tính đa chiều do Mạng lưới quốc gia về phòng ngừa các rối loạn tâm lý xã hội có liên quan đến công việc phát triển và mở rộng tại Italia. Mục đích của nghiên cứu quan sát hồi tưởng này là dò tìm và phân tích trong việc phân bổ công việc khác  nhau mức độ căng thẳng nghề nghiệp mắc phải do sự thay đổi về mặt tổ chức tại các khoa thuộc bệnh viện và các dịch vụ chăm sóc của các khu vực y tế dựa trên mẫu thử từ chính nhân viên của họ.

Kết quả

Các kết quả nghiên cứu cho thấy nhân viên chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện dường như phải chịu một mức độ rủi ro trung bình về căng thẳng liên quan đến công việc chủ yếu là do các nhân tố xuất phát từ bối cảnh công việc. Việc tiến hành các biện pháp can thiệp cải thiện chủ yếu tập trung vào việc phát triển đội ngũ, các chương trình đào tạo an toàn, và thông qua quy định về đạo đức dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe, việc làm này đã đem lại hiệu quả và giảm thiểu đáng kể mức độ rủi ro căng thẳng liên quan đến công việc tại nơi làm việc.

Kết luận

Trong nghiên cứu này, nhân viên chăm sóc sức khỏe bị phơi nhiễm với các yếu tố căng thẳng nghề nghiệp dễ được chữa lành. Các chương trình quản lý căng thẳng hướng tới cải thiện các yếu tố bối cảnh công việc liên quan đến căng thẳng nghề nghiệp được yêu cầu nhằm giảm thiểu tác động của căng thẳng liên quan đến nghề nghiệp đối với NLĐ.

Nội dung chi tiết có trong file pdf đính kèm

(Nguồn tin: Safety and health at work)


(Nguồn tin: e-shaw.net)