Nghiên cứu thực nghiệm về ưu thế của bọt sol trong việc kiểm soát bụi than

Thứ Sáu, 01/12/2023, 03:39(GMT +7)

Tại Trung Quốc, hơn 2,65 triệu công nhân mỏ than bị tiếp xúc với bụi than. Mỗi năm, các trường hợp mắc mới bệnh bụi phổi lên tới 25.000, trong đó 6.000 trường hợp tử vong. Con số này gấp hai lần số người chết trong các vụ tai nạn do mất an toàn trong sản xuất. Bệnh nghề nghiệp gây nguy hiểm nghiêm trọng cho cuộc sống và sức khỏe của công nhân mỏ than, và hạn chế sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp than.

Bài báo trình bày một nghiên cứu về kiểm soát bụi than dựa vào bọt-sol. Đây là một nghiên cứu thực nghiệm về các đặc điểm của kiểm soát bụi than dựa vào bọt-sol có tính năng giữ, ngăn chặn, và cô lập bụi. Thí nghiệm so sánh tính làm ẩm ướt được tiến hành để xác định góc tiếp xúc của nước, bọt chứa nước, và giải pháp bọt-sol. Một hệ thống tạo bọt-sol mới với một đầu ra khuếch tán hình nón đã được đề xuất.

Kết quả thực nghiệm cho thấy rõ ràng rằng các bọt-sol có tính năng giữ bụi, ngăn chặn, và cô lập bụi. Tính năng làm ẩm ướt của dung dịch bọt nước là tốt hơn so với dung dịch bọt-sol, nhưng công nghệ bọt-sol có khả năng tốt hơn để giữ bụi trong không khí, ngăn chặn bụi tĩnh và các nguồn bụi bao quanh, do độ nhớt bề mặt tuyệt vời, sự gắn kết mạnh mẽ và đặc tính ít biến động. Bài viết kết luận rằng bọt-sol có thể nâng cao hiệu quả kiểm soát bụi rất lớn và không có thiếu sót lớn nào mà công nghệ dung dịch bọt nước đã có.

Nội dung bài viết (tiếng Anh) có trong file pdf đính kèm

Tác giả : Zhilin Xi, Manman Jiang, Jinjun Yang, Xian Tu

Biên dịch: Kim Dung


(Nguồn tin: Tạp chí Process Safety and Environmental Protection, Volume 92, Issue 6, November 2014)