Phân tích các nghiên cứu điển hình về việc điều trị các rối loạn cơ xương mãn tính

Thứ Ba, 19/12/2023, 10:31(GMT +7)

Báo cáo này trình bày tám nghiên cứu điển hình về những người bị rối loạn cơ xương mãn tính đã trở lại làm việc thành công sau khi nghỉ ốm hoặc vẫn tiếp tục làm việc khi bị rối loạn cơ xương mãn tính.

Các nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm tra kinh nghiệm của những người lao động này – những người được tuyển dụng từ nhiều tổ chức, lĩnh vực và các quốc gia châu Âu – để xác định các thực hành tốt.

Sự can thiệp sớm, hỗ trợ từ người quản lý và đồng nghiệp, và sự giao tiếp cởi mở là một số yếu tố thành công được nêu bật trong các trường hợp này. Các biện pháp đơn giản thường giúp mọi người tiếp tục làm việc. Phân tích cũng đề cập đến khả năng chuyển giao của các biện pháp can thiệp cho các tổ chức khác và lợi ích của việc giữ chân những người lao động có kinh nghiệm.


(Nguồn tin: osha.europa.eu)