Thực hành công việc an toàn khi làm việc với chì

Thứ Ba, 19/12/2023, 10:31(GMT +7)

Chì là kim loại màu xám, tồn tại trong tự nhiên, được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp. Nó cũng là một vật liệu nguy hại. Nếu NSDLĐ và NLĐ không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp cho các công việc liên quan đến chì thì người lao động có thể gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Hướng dẫn này dành cho NSDLĐ, cán bộ giám sát an toàn, người lao động và chuyên gia tư vấn ATVSLĐ, những người có thể phải tiếp xúc với chì, sản phẩm chì và sơn chứa chì. Tài liệu này cung cấp thông tin về việc phơi nhiễm chì và hỗ trợ NSDLĐ xây dựng  quy trình làm việc an toàn phù hợp. Nếu bạn đang làm việc liên quan đến chì, bạn cần biết làm thế nào để làm việc an toàn.

Tài liệu này được xây dựng để nâng cao nhận thức trong tất cả các ngành về những mối nguy do chì gây ra và để cung cấp khuynh hướng các phương pháp nên được sử dụng để kiểm soát phơi nhiễm. Tài liệu này cũng cung cấp thông tin cơ bản mà NSDLĐ có thể sử dụng để phát triển một kế hoạch kiểm soát phơi nhiễm và các quy trình làm việc an toàn của riêng họ. Nếu NLĐ đang hoặc có thể bị phơi nhiễm với chì ở mức độ có khả năng gây hại, NSDLĐ phải đảm bảo rằng việc đánh giá rủi ro phải được thực hiện bởi một người có chuyên môn. NSDLĐ cũng phải đảm bảo rằng kế hoạch kiểm soát phơi nhiễm (ECP) phải được xây dựng và thực hiện.

Tài liệu này giúp xác định đánh giá rủi ro có thể được sử dụng như thế nào để phân loại mức độ rủi ro của công việc và để lựa chọn các biện pháp cần thiết để bảo vệ NLĐ. Kế hoạch kiểm soát phơi nhiêm mẫu bao gồm cả các biện pháp kiểm soát công việc cụ thể và các đề xuất phương tiện bảo vệ cá nhân.

Xem chi tiết tài liệu: Tại đây (EN)


(Nguồn tin: worksafebc.com)