Tìm kiếm bằng chứng: bệnh ung thư phổi và phơi nhiễm nghề nghiệp với tinh thể silic

Thứ Sáu, 01/12/2023, 03:39(GMT +7)

Vào năm 2006, danh mục các bệnh nghề nghiệp của Tây Ban Nha đã được cập nhật, nội dung cũng như cấu trúc của danh mục này đã được điểu chỉnh phù hợp với Khuyến nghị Ủy ban 2003/670/EC về danh mục các bệnh nghề nghiệp tại Châu Âu. Trong danh mục quốc gia, các chất gây ung thư từ silic phù hợp với Phụ lục 2 về danh mục bổ sung các bệnh có nguồn gốc nghi ngờ là do nghề nghiệp.

INSHT-silica-expsoure-and-lung-cancer-300x300.jpgTrong bối cảnh đó, năm 2011, Viện ATVSLĐ Tây Ban Nha và 06 tổ chức ATVSLĐ cấp khu vực đã thống nhất tiến hành một cuộc hồi cứu có hệ thống về khả năng ảnh hưởng của chất gây ung thư khi phơi nhiễm nghề nghiệp với silic.

Mục tiêu đầu tiên của nghiên cứu này là phải phân tích được bằng chứng khoa học hiện có về nguy cơ ngày càng tăng của bệnh ung thư phổi bắt nguồn từ việc phơi nhiễm silic, thông qua tài liệu tổng hợp các bằng chứng về những hồi cứu có hệ thống (SRs) và phân tích quy mô lớn (MAs) đã được công bố. Ngoài ra cũng tiến hành phân tích định tính về các nghiên cứu đầu tiên này.

Tài liệu tổng hợp này không tìm kiếm để đi tới việc thiết lập mối quan hệ giữa bệnh bụi phổi silic và ung thư phổi mà tập trung vào mối quan hệ giữa quá trình phơi nhiễm bụi silic và sự phát triển của ung thư phổi, có hoặc không có bước trung gian của việc phát triển bệnh bụi phổi silic. Đây chính là yếu tố quyết định khi lựa chọn SRs hoặc MAs, cũng như các nghiên cứu đầu tiên có liên quan.

Nghiên cứu cho thấy làm thế nào MAs và SRs lại cùng được chấp nhận tồn tại trong mối liên hệ giữa phơi nhiễm silic và ung thư phổi. Tuy nhiên cho tới nay, sự khác biệt về phương pháp gây trở ngại cho việc thiết lập các tiêu chuẩn về phản ứng liều lượng và ngưỡng phơi nhiễm đối với chất gây ung thư.

Báo cáo kết quả được trình bày mạch lạc, súc tích, tóm tắt các mặt chính về phương pháp, kết quả và phần thảo luận. Phần phụ lục bao gồm các mô tả chi tiết phương pháp, các bước thực hiện và những phân tích toàn diện của các nghiên cứu.

Có thể xem báo cáo Occupational exposure to crystalline Silica related to lung cancer scientific evidence synthesis bằng tiếng Anh tại địa chỉ: http://xurl.es/oect-silice-eng.

Biên dịch: P. Hải


(Nguồn tin: perosh.eu)