Tin nổi bật

Chuyên đề

Nghiên cứu KHCN

Nghiên cứu thăm dò về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần ở người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH KINDEN Việt Nam

Với vai trò then chốt trong việc quản lý, vận hành hệ thống an toàn vệ sinh lao động, một mắc xích quan trọng của bộ máy quản trị doanh nghiệp, vì ...

Tin An toàn vệ sinh lao động

Bắc Ninh tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, tại văn bản số 151/UBND-XDCB, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tăng cường công tác quản lý an toàn lao động ...

Tin KHCN và Môi trường

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần quan tâm hơn đến quan trắc môi trường lao động

(Bình Dương) - Quan trắc môi trường lao động (QTMTLĐ) có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa và giảm thiểu ảnh hưởng yếu tố có hại đối với sức khỏe ...

Dịch vụ