Tin nổi bật

Chuyên đề

An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc trong bối cảnh COVID-19

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, WHO đã đưa ra hướng dẫn thực hiện các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm ...

Nghiên cứu KHCN

Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc và chiến lược phòng ngừa Covid-19 tại Ý

Để hỗ trợ quá trình ra quyết định của chính quyền, các chuyên gia Ý đã phát triển một chiến lược dự đoán nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 tại nơi làm ...

Tin An toàn vệ sinh lao động

Tin KHCN và Môi trường

Tái cơ cấu các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025

(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 1066/TTg-KGVX gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc tái cơ cấu các chương trình khoa học ...

Video

Bảo vệ sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19

Đơn vị thành viên

Liên kết

Dịch vụ