Tin nổi bật

Chuyên đề

Tiếp xúc với mức tiếng ồn thấp cũng có thể gây hậu quả đáng kể

Không phải lúc nào cũng có thể ngăn ngừa được tình trạng mất thính lực, tuy nhiên mất thính lực do tiếp xúc với tiếng ồn lớn hoàn toàn có thể phòng ...

Nghiên cứu KHCN

Điều kiện lao động và nguy cơ rủi ro sức khỏe nghề nghiệp của người lao động sản xuất bao bì giấy khu vực phía Nam

Bài viết này công bố kết quả điều tra, đánh giá điều kiện lao động (ĐKLĐ) ở các cơ sở sản xuất bao bì giấy khu vực phía Nam. Nghiên cứu đã sử dụng ...

Video

ILO

Đơn vị thành viên

Liên kết

Dịch vụ