Tin nổi bật

Chuyên đề

Thách thức tại nơi làm việc và các yếu tố rủi ro đòi hỏi cách tiếp cận mới trong phòng ngừa rối loạn cơ xương khớp

Sự phổ biến của rối loạn cơ xương khớp vẫn ở mức cao trong lao động tại Liên minh Châu Âu (EU) do kết hợp nhiều yếu tố, trong đó có tác động của việc ...

Nghiên cứu KHCN

Nghiên cứu cho thấy rằng tương lai của công việc cần phải bảo vệ nhóm NLĐ dễ bị ảnh hưởng

Các công nghệ tiên tiến đang trở thành một phần của quy trình làm việc với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Những tiến bộ này không chỉ làm tăng sản ...

Tin An toàn vệ sinh lao động

Hải Dương: Triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nhiệm vụ quan trọng luôn được các cấp, ngành của tỉnh Hải Dương quan tâm triển khai thực hiện, nhằm góp ...

Tin KHCN và Môi trường

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

Ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 tại Quyết định số 343/QĐ-TTg.

Video

Bảo vệ sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19

Đơn vị thành viên

Liên kết

Dịch vụ