Tin nổi bật

Nghiên cứu KHCN

Điều kiện lao động và nguy cơ rủi ro sức khỏe nghề nghiệp của người lao động sản xuất bao bì giấy khu vực phía Nam

Bài viết này công bố kết quả điều tra, đánh giá điều kiện lao động (ĐKLĐ) ở các cơ sở sản xuất bao bì giấy khu vực phía Nam. Nghiên cứu đã sử dụng ...

Tin An toàn vệ sinh lao động

Giảm tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động và chủ sử dụng lao động

QĐND - Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng trong lĩnh vực xây dựng, khiến nhiều người thiệt ...

Video

ILO

Đơn vị thành viên

Liên kết

Dịch vụ