Tin nổi bật

Chuyên đề

Thách thức tại nơi làm việc và các yếu tố rủi ro đòi hỏi cách tiếp cận mới trong phòng ngừa rối loạn cơ xương khớp

Sự phổ biến của rối loạn cơ xương khớp vẫn ở mức cao trong lao động tại Liên minh Châu Âu (EU) do kết hợp nhiều yếu tố, trong đó có tác động của việc ...

Nghiên cứu KHCN

Tình trạng sức khỏe tâm thần ở công nhân nhà máy sản xuất da giầy tại miền Nam, Việt Nam bằng bộ câu hỏi DASS 21

Ngành công nghiệp da giầy có lực lượng lao động nữ chiếm đa số, đặc điểm lao động có tiếp xúc với nhiệt độ cao và hơi dung môi hữu cơ là những yếu tố ...

Tin KHCN và Môi trường

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

Ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 tại Quyết định số 343/QĐ-TTg.

Video

Bảo vệ sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19

Đơn vị thành viên

Liên kết

Dịch vụ