Nghiên cứu KHCN

Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat giám sát biến động dung tích hồ chứa Kẻ Gỗ

Xác định ranh giới mặt nước hồ chứa, sông suối,… là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ công tác quản lý những biến động lượng nước trữ trong hồ ...

Video

Theo KOSHA

Đơn vị thành viên

Liên kết

Dịch vụ