Tin nổi bật

Chuyên đề

Các thiết bị đeo do AI điều khiển đang định nghĩa lại thiết bị an toàn như thế nào

Trong kỷ nguyên được định nghĩa bởi những tiến bộ công nghệ, bối cảnh an toàn tại nơi làm việc đã và đang có những bước tiến nhanh chóng. Một thế hệ ...

Nghiên cứu KHCN

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác FE/V2O5 trên nền gốm cho quá trình khử chọn lọc NOx

Trong nghiên cứu này, chúng tôi thực hiện nghiên cứu hoạt tính xúc tác của xúc tác Fe/V2O5 để loại bỏ NO thông qua quá trình SCR và sử dụng NH3 để ...

Tin An toàn vệ sinh lao động

Quảng Ninh: Tai nạn lao động có chiều hướng giảm

Năm 2023, trong khu vực có quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra tổng số 590 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 599 ...

Tin KHCN và Môi trường

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần quan tâm hơn đến quan trắc môi trường lao động

(Bình Dương) - Quan trắc môi trường lao động (QTMTLĐ) có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa và giảm thiểu ảnh hưởng yếu tố có hại đối với sức khỏe ...

Dịch vụ