Tin nổi bật

CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18-5

Nghiên cứu KHCN

Cải thiện hiệu suất cho công tác xử lý nước thải ngành mạ điện

Các kết quả thí nghiệm cho thấy việc sử dụng các thiết bị đa lớptạo xoáy điện trường bằng hạt sắt từ trong việc xử lý nước thải ngành mạ điện đã mang ...

Dịch vụ