Tin nổi bật

Nghiên cứu KHCN

Một số nhận xét tổng quát về đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018-2019

Nội dung bài báo trình bày sơ bộ kết quả thực hiện đo trực tiếp các dấu hiện chiều cao, cân nặng và cao ngồi trên 5148 đối tượng thuộc các ngành ...

Tin An toàn vệ sinh lao động

Phú Yên: Nâng cao hiệu quả công tác an toàn lao động tại các khu công nghiệp

Với 3 khu công nghiệp, thu hút 65 doanh nghiệp đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Vì vậy, công ...

Video

Tọa đàm ATLĐ để phát triển bền vững (Nguồn QTV)

Đơn vị thành viên

Liên kết

Dịch vụ