Chúc mừng năm mới 2018 - An khang - Thịnh vượng

Nghiên cứu KHCN

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải thủy sản của mô hình giá thể di động (MBBR) sử dụng giá thể biochip M

MỞ ĐẦU MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) là một dạng của quá trình xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính bởi lớp màng sinh học (biofilm). Trong quá ...

Dịch vụ