Chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động Lâm Đồng

Thứ Ba, 21/05/2024, 09:05(GMT +7)

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động. Ảnh: Quang Hoạt

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, đơn vị nhận được Văn bản của Sở Y tế về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các khu công nghiệp.

Để tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp có hiệu quả tại các doanh nghiệp khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp tuyên truyền về các yếu tố có hại, các biện pháp vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc cho người lao động.

Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về vệ sinh lao động; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đầy đủ cho các nhóm đối tượng; cải thiện điều kiện lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đặc biệt đối tượng làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Lâm Đồng tăng cường chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Ảnh: Quang Hoạt

Bên cạnh đó, khám, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao và tổ chức điều tra bệnh nghề nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ngoài ra, Ban quản lý cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện rà soát, củng cố nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo đáp ứng nhu cầu quản lý vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho Y tế các doanh nghiệp khu công nghiệp.

Tăng cường phối hợp với tổ chức công đoàn tuyên truyền, hướng dẫn người lao động chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và nội quy, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm về an toàn vệ sinh lao động.​

Nguồn: laodong.vn