Chuyển biến tích cực trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thứ Hai, 20/05/2024, 09:04(GMT +7)

Kon Tum – Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), thời gian qua, Sở LĐ,TB&XH phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả tốt.

Thông tin từ Sở LĐ,TB&XH cho biết, trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ, tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ cho 5.964 người, tăng 5,13% số người so với năm 2022. Cụ thể, Sở Công thương tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho 27 người; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 11 lớp tập huấn cho 597 người, tổ chức 58 cuộc tư vấn trực tuyến cho 1.571 đoàn viên, người lao động; Hội Nông dân tỉnh tổ chức 1.470 buổi tuyên truyền ATVSLĐ cho 52.230 lượt cán bộ, hội viên.

Việc kiểm tra công tác ATVSLĐ cũng được ngành LĐ,TB&XH tỉnh và các cấp, các ngành chức năng quan tâm thực hiện thường xuyên. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các đơn vị sử dụng lao động không thực hiện quy định bảo đảm công tác ATVSLĐ, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động xảy ra do không sử dụng các biện pháp ATVSLĐ.

Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024. Ảnh: QĐ

Trong năm 2023, Sở LĐ,TB&XH phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra 19 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, xử lý 4 doanh nghiệp vi phạm hành chính về ATVSLĐ với số tiền 12 triệu đồng. Các cấp công đoàn tổ chức 33 cuộc giám sát; các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tự kiểm tra 15 cuộc, kiến nghị 5 đơn vị thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội quy, quy trình làm việc an toàn.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng kiểm tra 6 công trình đang thi công, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn lao động. Ngành Giao thông Vận tải kiểm tra việc đăng ký, kiểm định và quản lý thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có 1.990 đơn vị tham gia đóng bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp cho 38.973 người với số tiền thu mỗi năm trên 12,6 tỷ đồng.

Trong năm 2023, ngành LĐ,TB&XH phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận, xét duyệt và chi trả chế độ TNLĐ hàng tháng cho 3 người, nâng tổng số người hưởng hàng tháng lên 135 người với số tiền chi trả 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, còn chi trả chế độ TNLĐ một lần với số tiền 242,9 triệu đồng, chế độ bệnh nghề nghiệp hàng tháng cho người lao động 33,5 triệu đồng.

Trong Tháng Công nhân 2023, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương tặng 332 suất quà với tổng số tiền 195,5 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 21 đoàn viên, trị giá 910 triệu đồng.

Kiểm tra công tác ATVSLĐ tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn Đăk Tô. Ảnh: Q.Đ

Theo kết quả khảo sát của Sở LĐ,TB&XH, năm 2023 toàn tỉnh chỉ có 106 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, chiếm gần 9,61% số doanh nghiệp hoạt động trên toàn tỉnh (giảm 2,35% so với năm 2022). Đa số doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm việc ký kết thỏa ước lao động và xây dựng nội quy lao động theo đúng quy định. Một số doanh nghiệp đã bố trí cán bộ chuyên trách về ATVSLĐ; thành lập hội đồng bảo hộ lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và thực hiện chế độ tự kiểm tra về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, trang bị bảo hộ lao động, chế độ với lao động nữ.

Trong năm 2023, có 5.642 người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được người sử dụng lao động quan tâm. Đối với lao động nữ, người khuyết tật, chưa thành niên, các doanh nghiệp đưa vào nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi cho người lao động.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác ATVSLĐ, trong thời gian tới, Sở LĐ,TB&XH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về chính sách, pháp luật ATVSLĐ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật ATVSLĐ, nhất là người lao động làm việc không theo hợp đồng và tình hình chấp hành chế độ báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; tăng cường giám sát chặt chẽ công tác an toàn lao động trong các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí gas, khí hóa lỏng, các chợ và trung tâm thương mại; kiểm tra hoạt động quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; hoạt động khai thác khoáng sản tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; đồng thời quan tâm chăm lo cho người lao động về công tác y tế, sức khoẻ, trong đó chú trọng đến các làng nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.  

Quang Định

Nguồn: Báo Kon Tum điện tử