Công ty Điện lực Thanh Hóa đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động năm 2024

Thứ Ba, 26/03/2024, 08:45(GMT +7)

“Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ công nhân viên trong công tác an toàn” chính là thông điệp mà ban lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa muốn truyền tải đến cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn đơn vị thông qua Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động năm 2024.

Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa nêu cao quyết tâm xây dựng Văn hóa an toàn lao động.

Đây là chương trình được tổ chức hàng năm với mục đích tạo động lực mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng đến đông đảo cán bộ, công nhân viên trong việc xây dựng Văn hóa an toàn lao động, từng bước hình thành ý thức làm việc an toàn, tạo ra môi trường lao động tốt tại đơn vị, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, môi trường văn hóa lành mạnh, từ đó, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Ông Lê Thanh Bình – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nêu bật ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng Văn hóa an toàn lao động.

Theo đó, các nội dung phải thực hiện để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ; xây dựng ý thức, tác phong thói quen làm việc an toàn; xây dựng các quy tắc, chuẩn mực ứng xử của những thành viên liên quan và tham gia quá trình lao động sản xuất đối với các vấn đề đã được quy định nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Với biểu hiện cụ thể đó là: Thông qua thái độ của người lao động đối với việc chấp hành các quy trình, quy định về an toàn lao động, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, chấp hành nghiêm túc các quy trình vận hành thiết bị, lưới điện, ý thức tự bảo vệ mình… Sự thể hiện của các bên (người sử dụng lao động, người lao động) sẽ là hình ảnh rõ nét và mấu chốt của nhiệm vụ này.

Việc thực hiện sẽ giúp cho người lao động có thói quen luôn nghĩ về an toàn trước khi làm việc, tự giác chấp hành trong thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động, cùng với đó dành sự quan tâm, đảm bảo đáp ứng đầy đủ về cơ sở trang thiết bị, việc làm, thu nhập ổn định, đời sống tinh thần được nâng cao để người lao động an tâm sản xuất, từ đó đưa năng suất lao động tăng cao, đơn vị ngày càng phát triển.

Thực hiện hiệu quả văn hóa an toàn lao động sẽ là tiền đề quan trọng để xây dựng Công ty Điện lực Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Khẳng định tầm quan trọng của việc triển khai tốt công tác đẩy mạnh xây dựng VHATLĐ phải là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tại buổi lễ, ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của công ty đã thể hiện quyết tâm cao, chung sức, đồng lòng cùng nhau thực hiện đẩy mạnh công tác xây dựng VHATLĐ góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong toàn công ty. Trong đó cam kết thực hiện tốt 5 mục tiêu chính: Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ do lỗi chủ quan; giảm thiểu tai nạn giao thông, tai nạn lao động, rủi ro đối với CBCNV; giảm thiểu tai nạn điện trong dân, bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, ngăn chặn sự cố lưới điện; thực hiện tốt các giải pháp trong công tác PCTT&TKCN, giảm thiểu ảnh hưởng các yếu tố thiên tai, thời tiết cực đoan đối với lưới điện; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động.

Năm 2024 triển khai kế hoạch đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động với thông điệp “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công nhân viên trong công tác an toàn”, toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm thực hiện nghiêm và triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; nhằm đưa công tác an toàn trong lao động trở thành trách nhiệm và ý thức tự giác, thường nhật của mọi người và trở thành văn hoá ứng xử trong lao động ở công ty.

Nguyễn Lương

(Nguồn: baothanhhoa.vn)