Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

Thứ Hai, 20/05/2024, 08:52(GMT +7)

(LĐTĐ) Các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đang được các cấp Công đoàn Thủ đô tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm giúp đoàn viên, người lao động nắm vững các quy trình an toàn và các biện pháp bảo vệ bản thân để giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn lao động và chấn thương trong quá trình làm việc.

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức trang bị kiến thức về ATVSLĐ cho cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc và công nhân lao động Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội.

Các nội dung cơ bản được trang bị, tập huấn là hệ thống các văn bản pháp luật về ATVSLĐ như Bộ luật Lao động; Luật ATVSLĐ, các Thông tư liên quan…

Ngoài ra, những người tham gia còn được trao đổi về những vấn đề chung về kỹ thuật ATVSLĐ; các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức Công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên đối với công tác ATVSLĐ; mục đích, ý nghĩa của ATVSLĐ; tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATVSLĐ tại công ty; các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa; tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại…

Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động
Cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc và công nhân tham gia lớp trang bị, tập huấn kiến thức ATVSLĐ do Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức.

Theo bà Trương Thị Minh Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, tuân thủ ATVSLĐ trong quá trình sản xuất và kinh doanh của đơn vị là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn sản xuất. Để giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc và nắm bắt được quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, của người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ thì hoạt động tập huấn, huấn luyện là hết sức cần thiết.

Đó là với Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, còn với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, hàng năm, đơn vị cũng đều phát động và chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ; đặc biệt ở cấp Công đoàn cơ sở được công đoàn cấp trên, ban giám đốc doanh nghiệp thường xuyên khuyến khích tạo điều kiện phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ thông qua công tác tuyên truyền, tập huấn, mở lớp đào tạo.

Với chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 là “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ tới đoàn viên, người lao động; xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, sổ tay, tờ rơi, hướng dẫn về chủ đề, nội dung triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại thông minh. Tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 qua hệ thống báo chí công đoàn, hệ thống các đài phát thanh, bản tin tại doanh nghiệp.

Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động
Đoàn kiểm tra của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội làm việc với Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội về công tác ATVSLĐ.

Công đoàn ngành cũng đã phát động phong trào thi đua về công tác ATVSLĐ, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; phong trào tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”, cụ thể hóa thành các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện của địa phương, ngành, đơn vị. Qua đó, thúc đẩy sự tham gia của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, nhằm tăng cường phổ biến kiến thức mới về pháp luật lao động và ATVSLĐ, ngay đầu tháng 5/2025, Công đoàn ngành đã tổ chức lớp tập huấn cho hơn 300 đoàn viên, người lao động toàn ngành. Tại lớp tập huấn, các đoàn viên đã được nghe ông Ngô Kế Nghiệp, chuyên viên cao cấp Cục An toàn lao động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giảng dạy những nội dung cơ bản về ATVSLĐ; một số điểm mới của pháp luật về ATVSLĐ; danh mục nghề, công việc nặng nhọc và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình sản xuất và các biện pháp phòng ngừa.

Qua đó, tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa các hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp” bảo đảm ATVSLĐ và phong trào “Tổ chức tốt điều kiện sống, làm việc trong CNVCLĐ ngành Xây dựng” luôn được các cấp Công đoàn ngành và đơn vị quan tâm, tích cực hưởng ứng. Hiệu quả từ các phong trào đã góp phần giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, người lao động yên tâm làm việc, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động
Giảng viên Viện Giáo dục Nghề nghiệp truyền đạt nội dung về ATVSLĐ cho đoàn viên, người lao động.

Tại địa bàn quận Thanh Xuân hiện có gần 11.000 doanh nghiệp, 7.800 hộ kinh doanh, trong đó có 240 Công đoàn cơ sở 16.000 đoàn viên Công đoàn do Liên đoàn Lao động quận quản lý.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng, triển khai tới các Công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động quận đề nghị các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức phát động và các hoạt động hưởng ứng cụ thể, phù hợp với chủ đề, nội dung Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 căn cứ trên Kế hoạch của Liên đoàn Lao động quận và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Để các nội dung về ATVSLĐ thực sự đến và nâng cao ý thức cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Trong đó có treo băng rôn, khẩu hiệu tại cổng chính và trong các phân xưởng sản xuất, nơi làm việc của đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, sổ tay, tờ rơi hướng dẫn về chủ đề, nội dung triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại thông minh (thông qua các trang tin điện tử, các fanpage, Facebook, nhóm Zalo của Công đoàn các cấp…), hệ thống phát thanh của cơ sở…

Cùng với đó, Công đoàn quận chú trọng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở cơ sở. Tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn, an toàn vệ sinh viên, người lao động về cách nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc ATVSLĐ.

Nhóm PV
Nguồn: https://laodongthudo.vn/