Dự án phối hợp về năng lực và chỉ số hiệu quả an toàn trong ngành xây dựng

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:46(GMT +7)

Herbert C. Biggs, Sarah E. Biggs
Văn hóa an toàn là một khái niệm đã được chấp nhận từ lâu trong các ngành công nghiệp rủi ro cao như hàng không, các ngành công nghiệp hạt nhân và khai thác mỏ, tuy nhiên, các công trình nghiên cứu lớn cũng đang được tiến hành trong ngành xây dựng.

Bài viết (Có trong file đính kèm – Tiếng Anh) thảo luận về ba dự án phối hợp gần đây được thực hiện trong ngành công nghiệp xây dựng ở Úc. Dự án thứ nhất nghiên cứu việc phát triển và thực hiện một khuôn khổ về năng lực an toàn nhằm vào các vị trí an toàn quan trọng (SCP) trong các tổ chức xây dựng ở tầng thứ nhất. Kết hợp các phương pháp định tính và định lượng, dự án: phát triển một ma trận của SCP (n=11) và các nhiệm vụ quản lý an toàn (SMTs; n=39); đề ra các bước của quy trình để đạt được và phát triển các vị trí đó; trình bày chi tiết về kiến thức, kỹ năng và hành vi cần thiết cho tất cả SMT; nêu các kết quả văn hóa của tổ chức từ việc thực hiện thành công khuôn khổ này. Dự án thứ hai mở rộng công trình nghiên cứu này để đề ra các hướng dẫn hành vi cho các nhà lãnh đạo nhằm mở rộng việc thay đổi văn hóa an toàn xuống các công ty ở tầng thứ hai, giúp họ tùy chỉnh khung năng lực của họ và thực hiện những hướng dẫn phù hợp với nguyện vọng và nguồn lực của họ. Dự án phối hợp thứ ba khảo sát việc sử dụng các chỉ số hiệu quả an toàn (SEI) như một công cụ đánh giá về công nghiệp để giảm bớt rủi ro ở các công trường xây dựng. Với mối liên kết trực tiếp với năng lực an toàn và SMT, các SEI là bước tiếp theo dẫn tới việc áp dụng văn hóa an toàn thống nhất và mở rộng khái niệm về chỉ số hiệu quả tích cực (PPIs) bằng cách cung cấp một nền tảng đo dễ sử dụng, đáng tin cậy và có giá trị.

Tóm lại, kết quả của những dự án phối hợp cho thấy việc nghiên cứu văn hóa an toàn với sự phối hợp của ngành công nghiệp đem lại nhiều lợi ích tiềm năng cho ngành công nghiệp xây dựng.

Nội dung bài viết – Tiếng Anh( file pdf, 6 trang, 163 KB)

Nguồn: Safety Science 52 (2013)


(Nguồn tin: )