Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý khí H2S trong hệ thống lọc sinh học kiểu nhỏ giọt chế tạo tại Việt Nam

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:24(GMT +7)

Tóm tắt:

Hiện nay có nhiều phương pháp xử lý khí H2S. Phương pháp sinh học là phương pháp sử dụng các vi sinh vật phân hủy hoặc tiêu thụ khí thải độc hại. Các vi sinh vật, vi khuẩn này sẽ hấp thụ và đồng hóa chất khí H2S.

Phương pháp sinh học là phương pháp thân thiện với môi trường, không có sản phẩm ô nhiễm thứ cấp nên hiện nay đang được đầu tư phát triển nhiều trên thế giới.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý khí H2S trong hệ thống lọc sinh học kiểu nhỏ giọt: nhiệt, độ pH, EBRT, vận tốc bề mặt dung dịch tuần hoàn, nồng độ khí H2S đầu vào.

Nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu tổng quan các kết quả nghien cứu trong và ngoài nước, tiến hành nghiên cứu hiệu quả xử lý khí H2S trong hệ thống lọc sinh học kiểu nhỏ giọt với các điều kiện:

Kết quả là đã tìm được hàm mô tả hiệu quả xử lý khí H2S và xác định được điểm  mà hiệu quả xử lý  đạt tới 98,9%.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Xử lý ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường không khí nói riêng bằng phương pháp sinh học là xu hướng đang được nhiều nước phát triển trên thế giới sử dụng. Việt Nam vẫn đang phải nhập khẩu các hệ thống xử lý khí thải sử dụng công nghệ lọc sinh học mà, chưa có đơn vị nào nghiên cứu hệ thống này trong nước. Đối với hệ thống nhập khẩu chúng ta thường gặp một số vấn đề như: (1) Việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ và vận hành hường gặp khó khăn do nhà cung cấp thường không cung cấp đầy đủ các thông tin về hệ thống; (2) Chi phí đầu tư cao do phải qua nhiều khâu thương mại trung gian; (3) Do không chủ động được nguồn vi sinh vật và vật liệu đệm dẫn đến bị động khi hệ thống có sự cố hay phải bảo trì định kỳ. Các khó khăn nêu trên sẽ được khắc phục khi chúng ta chủ động được công nghệ xử lý ô nhiễm không khí bằng phương pháp sinh học nói chung và hệ thống lọc sinh học kiểu nhỏ giọt (BTF) nói riêng.

Tại Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học – Viện hàn lân KH&CN Việt Nam đã lựa chọn được chủng vi khuẩn, đồng thời nhóm tác giả cũng đã triển khai cố định chủng VSV này lên vật liệu đệm có thể khai thác tại Việt Nam có cấu tạo từ xenlulo/polyurethane. Tức là chúng ta đã có được bộ phản ứng sinh học để xử lý H2S. Vấn đề cần tiếp tục thực hiện là đánh giá ảnh hưởng của các thông số quá trình đến chất lượng bộ lọc (sinh khối/mật độ tế bào VSV) và hiệu quả phân huỷ H2S của hệ thống. Đây cũng chính là nội dung nghiên cứu chính của nhiệm vụ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý khí H2S trong hệ thống lọc sinh học kiểu nhỏ giọt chế tạo tại Việt Nam và đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu chế tạo thiết bị xử lý H2S bằng phương pháp sinh học – Mã số 215/01/TLĐ”.

II. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý khí H2S trong hệ thống lọc sinh học kiểu nhỏ giọt chế tạo tại Việt Nam

2. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp nghiên cứu hồi cứu tài liệu, lý thuyết

Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng nhằm tổng quan các giải pháp xử lý H2S trên thế giới, so sánh những ưu điểm và hạn chế của phương pháp BTF với các phương pháp khác. Từ đó xây dựng qui trình công nghệ xử lý khí H2S bằng phương pháp BTF.

– Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm được áp dụng để nghiên cứu quá trình xử lý khí H2S bằng phương pháp BTF. Nhiệm vụ sẽ tiến hành thiết kế pilot thí nghiệm và chạy thí nghiệm với một số thiết bị chính như: Bộ tạo mẫu khí, tháp xử lý, máy nén khí, hệ thống van điều chỉnh, hệ thống đồng hồ và thiết bị đo…

– Phương pháp thống kê xử lý số liệu thực nghiệm.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Kết quả đạt được trong phòng thí nghiệm:

– Tuyển chọn được các chủng vi sinh vật

Các chủng vi khuẩn đã được phân lập, được nuôi cấy trong môi trường đặc hiệu dạng lỏng; hoạt tính oxy hóa thiosulfate (S2O32-) của chúng được xác định thông qua định lượng SO42− tạo ra trong môi trường nuôi cấy. Sau 4 ngày nuôi cấy ở điều kiện hiếu khí, khả năng sinh trưởng và hình thành sulfate trong môi trường nuôi được xác định và trình bày ở Bảng 1.

Bảng 1. Hoạt tính oxy hóa các hợp chất khử của lưu huỳnh ở các chủng vi khuẩn hiếu khí

Kết quả thí nghiệm cho thấy 4 chủng vi khuẩn có ký hiệu là BNS4; NNS1; NNS5 và NNS7 có khả năng sinh trưởng tốt (rOD600 đạt khoảng xấp xỉ 0,6). Tuy nhiên sự hình thành SO42− trong môi trường nuôi của các chủng BNS4, NNS1, BNS1, NNS5 là cao hơn cả nên chúng tôi lựa chọn các chủng này để nghiên cứu các đặc điểm sinh học của chúng nhằm định hướng phân loại và ứng dụng chúng trong sản xuất chế phẩm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến đến hiệu quả xử lý khí H2S trong hệ thống lọc sinh học sinh học kiểu nhỏ giọt:

– Độ pH

– Vận tốc bề mặt dòng dung dịch vd (m/h)

– Nồng độ sulfate CH2S (ppm)

– Thời gian lưu EBRT (s)

– Nhiệt độ trong tháp xử lý Tthap

.2. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên Pilot:

3.2.1. Sơ đồ pilot thí nghiệm

a. Quá trình cấy VSV lên vật liệu đệm:

Con giống VSV được pha vào dung dịch khoáng (dung dịch được tạo ra bởi nước và dưỡng chất nuôi VSV). Dung dịch này được bơm tuần hoàn lên tháp đã lắp đặt vật liệu đệm. VSV bám lên bề mặt vật liệu đệm và sinh khối. Các khoáng chất được bổ sung định kỳ để tạo môi trường sống cho VSV sinh khối. Hệ thống điều chỉnh PH tự động hoạt động để ổn định nồng độ PH trong bể dung dịch tuần hoàn. Theo thời gian mật độ VSV bám trên vật liệu đệm phủ kín trên bề mặt vật liệu đệm. Lúc này quá trình cấy VSV lên vật liệu đệm kết thúc. Chuyển sang chế độ xử lý khí H2S.

b. Quá trình xử lý H2S:

Trong quá trình này hệ thống bơm tuần hoàn vẫn hoạt động giống quá trình cấy VSV lên vật liệu đệm. Tuy nhiên trong quá trình này chất lưu huỳnh (S) không được bổ sung vào dung dịch tuần hoàn. Thay vào đó lượng lưu huỳnh này được cấp vào bởi chính mẫu khí tạo ra do bộ tạo mẫu. Khí nén và H2S chứa trong bình áp suất cao lần lượt qua van điều chỉnh áp suất, van điều chỉnh lưu lượng, đồng hồ đo lưu lượng, bộ lọc bụi, buồng hòa trộn và đi vào tháp lọc.

c. Các vị trí lấy mẫu:

            A: Vị trí lấy mẫu khí đầu vào

            B: Điểm lấy mẫu sau quá trình xử lý với Htháp = 150mm và đo Trở lực tháp lọc.

            C: Điểm lấy mẫu sau quá trình xử lý với Htháp = 350mm

            D: Điểm lấy mẫu sau quá trình xử lý với Htháp = 650mm

            E: Điểm lấy mẫu sau quá trình xử lý với Htháp = 990mm

            F: Điểm lấy mẫu sau quá trình xử lý với Htháp = 2600mm và đo Trở lực tháp lọc. 

d. Thiết bị đo sử dụng trong quá trình thí nghiệm:

– Lưu lượng dòng khí được xác định bằng đồng hồ hiển thị tức thời.

– Nồng độ H2S được xác đinh thông qua thiết bị đo nhanh Ventis MX4. Kiểm tra thông qua việc lấy mẫu phân tích tại phòng quan trắc và phân tích Môi trường – Trạm QT&PT Môi trường lao động.

– Nhiệt độ dung dịch được xác định bằng nhiệt kế.

– Tổn thất áp suất qua tháp được xác định bằng áp kế chữ U.

– Nồng độ pH được xác định bằng sensor đo của hệ thống điều khiển.

3.2.2. Quy hoạch thực nghiệm và thí nghiệm

Các thông số nghiên cứu:

 

Hàm mô tả có dạng là :

Y=78,419-2,072×1-7,747×2+1,772×3+5,159×4-2,647×5-0,6x1x3-0,566x2x3+0,953x3x4+0,834x4x5

Hiệu quả xử lý H2S đạt max là 98,9% với các thông số đầu vào trong bảng 3, giá trị biến thực.                        

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

1. Đã gia công chế tạo, lắp đặt giá thí nghiệm và thực hiện thí nghiệm xử lý H2S sử dụng phương pháp lọc sinh học kiểu nhỏ giọt. Hiệu quả xử lý H2S hiệu quả cao đến 98,9% nếu khống chế môi trường tốt.

2. Xây dựng được quy trình vận hành thiết bị xử lý H2S sử dụng phương pháp lọc sinh học kiểu nhỏ giọt. Lập được các biểu đồ, hàm mô tả hiệu quả xử lý H2S bằng phương pháp lọc sinh học kiểu nhỏ giọt phục vụ công tác thiết kế hệ thống xử lý H2S.

3. Chứng minh được ứng dụng lọc sinh học kiểu nhỏ giọt để xử lý H2S là rất hiệu quả, thân thiện với môi trường và hứa hẹn đạt hiệu quả tốt khi áp dụng xử lý H2S trong công nghiệp

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau:

Việc cung cấp ổn định Sunphua và các khoáng chất bổ sung để duy trì việc sinh khối của vi sinh vật là vô cùng quan trọng. Vì vậy tính toán thiết kế hệ thống cần chi tiết, cụ thể. Trong quá trình vận hành hệ thống phải thường xuyên phải theo dõi kiểm soát hệ thống.

KIẾN NGHỊ

Cần triển khai thí điểm xử lý H2S bằng phương pháp lọc sinh học kiếu nhỏ giọt tại một số cơ sở công nghiệp có phát thải H2S để đánh giá chính xác tính ốn định, hiệu quả xử lý của thiết bị ở dạng thiết bị công nghiệp.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Quốc Hoàn (2014). Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 2014/07/NV-DA4: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý khí H2S trong hệ thống lọc sinh học kiểu nhỏ giọt chế tạo tại Việt Nam”.

2. Vũ Thanh Lương (2015). Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu chế tạo thiết bị xử lý H2S bằng phương pháp sinh học – Mã số 215/01/TLĐ.

3. Sublette, K.L. and N.D. Sylvester. 1987. Oxidation of hydrogen sulfide by continuous cultures of Thiobacillus denitrificans. Biotechnology and Bioengineering 29: 753-758.

4. Sergio Revah, Juan M. Morgan-Sagastume. Methods of Odor and VOC Control.

5. Benschop, A., A. Janssen, A. Hoksberg, M. Seriwala, R. Abry and C. Ngai. 2002. The shell-Paques/THIOPAQ gas desulphurization process: Successful start up first commercial unit. http://www.paques.nl (2006/02/15)

6. M.Syed, G.Soreauu, P.Falletta, M.Béland. 2006 Removal of hydrogen sulfide from gas stream using biological processes – A review.

7. Mesa, M. M., M. Macías and D. Cantero. 2002. Biological iron oxidation by Acidithiobacillus ferrooxidans. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 16(2): 69-73.

8. Chung, Y.C., C. Huang and C.P. Tseng. 2001. Biological elimination of H2S and NH3 from wastegases by biofilter packed with immobilized heterotrophic bacteria. Chemosphere 43: 1043-1050

9. Clark, O.G., I. Edeogu, J. Feddes, R.N. Coleman and A. Abolghasemi. 2004. Effects of operating temperature and supplemental nutrients in a pilot-scale agricultural biofilter, Canadian Biosystems Engineering 46: 6.7-6.16

10. Cheulhyun Moon, Eun Yeol Lee, and Sunghoon Park. 2009. Biodegradation of Gas-phase Styrene in a High-performance Biotrickling Filter using Porous Polyurethane Foam as a Packing Medium.

11. Martín Ramírez, José Manuel Gómez, Germán Aroca, Domingo Cantero. 2009.  Removal of hydrogen sulfide by immobilized Thiobacillus thioparus in a biotrickling filter packed with polyurethane foam.

12. Devesh Pandey, Samudrala Prasanth. 2006. Removal of Hydrogen Sulfide using bio filters

13. Germán Aroca, Homero Urrutia, Dariela Núñez, Patricio Oyarzún, Alejandra Arancibia, Karlo Guerrero. 2007. Comparison on the removal of hydrogen sulfide in biotrickling filters inoculated with Thiobacillus thioparus and Acidithiobacillus thiooxidans

14. Seongyup Kim, Marc A. Deshusses. 2005. Understanding the limits of H2S degrading biotrickling filters using a differential biotrickling filter

15. Eun Young Lee, Nae Yoon Lee, Kyung-Suk Cho, Hee Wook Ryu. 2006. Removal of Hydrogen Sulfide by Sulfate-Resistant Acidithiobacillus thiooxidansAZ11

16. M.ramirez, J.M.Gómez, D.Cantero, J. Páca, M. Halecký, E.I. Kozlliak, M. Sobotka. 2009. Hydrogen Sulfide Removal from Air by Acidithiobacillus thiooxidans  in a Trickle Bed Reactor

17. GS. TSKH. Nguyễn Minh Tuyển – Quy hoạch thực nghiệm – Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật – 2005

18. GS. Trần Ngọc Chấn – Kĩ thuật thông gió – Nhà xuất bản Xây dựng – 1998.

Nguyễn Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Mai

Viện NC KHKT Bảo hộ lao động


(Nguồn tin: Nilp.vn)