Nghiên cứu mốt số biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ ở tỉnh Nam Định

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:21(GMT +7)

Đào Phú Cường, Tạ Tuyết Bình, Nguyễn Bích Diệp
Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Hà Nội
Để đưa ra giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc ở một số cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ, đề tài đã tiến hành nghiên cứu tại một số cơ sở sản xuất cơ khí.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Trình độ công nghệ chung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn lạc hậu. Nhiều vị trí lao động không an toàn, một số bộ phận truyền động của máy móc không được bảo vệ, hệ thống điện không đảm bảo. Có ít công nhân sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Một số yếu tố môi trường không đạt tiêu chuẩn cho phép: 80,7% mẫu ánh sáng, 88,8% mẫu tiếng ồn, 97,6% mẫu độ ẩm, 70% mẫu nhiệt độ không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép.

Tác giả đề xuất một số giải pháp cải thiện điều kiện làm việc. Đã có 953 cải thiện điều kiện làm việc được thực hiện: 32,8% cải tạo môi trường lao động; 24,8% cải thiện điều kiện tiện nghi phục vụ lao động…Giải pháp can thiệp có hiệu quả trong việc cải thiện điều kiện lao động. Phương pháp tiếp cận này là phù hợp và khả thi cao trong các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ.

Nội dung tài liệu có thể tải tại đây


(Nguồn tin: Nguồn tài liệu hội thảo khoa học “Các giải pháp cải thiện MT & ĐKLV cho các DN vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện VN” khu vực Miền Bắc. Hà Nội, 10/2012)