Quy trình báo cáo tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại Ma-lai-xi-a

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:46(GMT +7)

Tại Ma-lai-xi-a, Đạo luật về ATVSLĐ năm 1994 (Đạo luật 514) yêu cầu NSDLĐ khai báo cho Ban ATVSLĐ (DOSH) nơi gần nhất về bất kỳ trường hợp tai nạn, sự cố nguy hiểm, nhiễm độc nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp phát sinh tại nơi làm việc.

Quy định về ATVSLĐ năm 2004 (Khai báo về tai nạn, sự cố nguy hiểm, nhiễm độc nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp – NADOPOD) cung cấp chi tiết các yêu cầu và thông tin về phương thức khai báo, quy trình và thủ tục mà NSDLĐ và người hành nghề y phải tuân thủ theo như quy định tại Mục 32, Đạo luật 514.

a.        Khai báo

i.       Đối với NSDLĐ và người lao động tự chủ. Việc báo cáo tai nạn, sự cố nguy hiểm, nhiễm độc nghề nghiệp và các bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm của NSDLĐ và người lao động tự chủ.

ii.     Đối với người hành nghề y có đăng ký. Tất cả những người hành nghề y hoặc các cán bộ y tế chăm sóc hoặc được mời đến khám cho bệnh nhân bị cho là mắc các chứng nhiễm độc nghề nghiệp hoặc các bệnh liên quan đến nghề nghiệp phải báo cáo lại cho người đứng đầu DOSH trong vòng 7 ngày, khi khai báo phải sử dụng mẫu tờ khai theo quy định (JKKP7).

b.        Lưu hồ sơ

Tất cả những NSDLĐ và người lao động tự chủ phải có hồ sơ ghi chép đầy đủ các tai nạn, sự cố nguy hiểm, nhiễm độc nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp được phát hiện tại nơi làm việc.

Yêu cầu về việc khai báo và lưu hồ sơ của Đạo luật 514 áp dụng cho tất cả NSDLĐ tại các ngành công nghiệp có trong phần Phụ lục đầu tiên của Đạo luật 514, bao gồm: Ngành chế tạo, khai thác mỏ và khai thác đá, xây dựng, nông lâm ngư nghiệp, các ngành phục vụ công cộng, vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc, bán buôn bán lẻ, khách sạn nhà hàng, tài chính, bảo hiểm, bất động sản và dịch vụ kinh doanh, các dịch vụ công và cơ quan hành pháp.

Điều 5,7 và 10 của Quy định NADOPOD 2004 quy định rõ các yêu cầu liên quan. Hình 1 mô tả quy trình này dưới dạng sơ đồ và đưa ra những nét chính mà NSDLĐ cần áp dụng trong quá trình báo cáo và lưu trữ đối với một trường hợp cụ thể. Quá trình ra quyết định gồm 5 bước:

Bước 1: Xác định tình huống mà một vụ việc có thể xảy ra; nghĩa là: liệu có xảy ra tử vong, có sự cố nguy hiểm, có gây nhiễm độc, bệnh tật hay trấn thương…;

Bước 2: Chứng minh rằng vụ việc xảy ra có liên quan đến nghề nghiệp; nghĩa là: đó chính là kết quả của một sự việc hoặc phơi nhiễm trong môi trường lao động;

Bước 3: Quyết định liệu vụ việc xảy ra là một tai nạn, một sự cố nguy hiểm, một trường hợp nhiễm độc nghề nghiệp hay là bệnh nghề nghiệp;

Bước 4: Nếu là một trường hợp nhiễm độc nghề nghiệp hoặc bệnh nghề nghiệp thì phải tiến hành báo cáo theo mẫu JKKP7, lập hồ sơ lưu trữ và đối chiếu theo loại nhiễm độc hoặc loại bệnh nghề nghiệp theo mẫu JKKP8.

Bước 5: Nếu xảy ra trường hợp tử vong, thương tích nặng hoặc nảy sinh sự cố nguy hiểm thì bằng cách nhanh nhất lập báo cáo, sau đó gửi văn bản báo cáo (theo mẫu JKKP6) trong vòng 7 ngày và cùng với các trường hợp khác, lưu trữ theo mẫu JKKP8. Trong vòng bảy ngày có nghĩa là bảy ngày tính theo lịch, kể cả ngày nghỉ.

                       

Việc NSDLĐ cần làm trong trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố nguy hiểm, nhiễm độc nghề nghiệp

hay mắc bệnh nghề nghiệp (DOSH = Ban ATVSLĐ)

Nguồn: Asian-Pacific Newsletter on OHS 2010


(Nguồn tin: )