Xây dựng chương trình Phương tiện bảo vệ cá nhân

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:47(GMT +7)

Để đưa vào kế hoạch xây dựng chính sách về phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) như một phần của hoạt động thường xuyên của công ty, bạn cần xây dựng chương trình này đưa ra phương pháp lựa chọn, cung cấp và sử dụng PPE.

Công việc cần chuẩn bị để xây dựng chương trình PPE

Để xây dựng chương trình PPE, bạn cần phải đánh giá môi trường làm việc của đơn vị mình nhằm xác định những nguy cơ tiềm ẩn và lựa chọn các loại PPE cần dùng, đối tượng cần được cung cấp và nội dung cần huấn luyện, đạo tạo về PPE.

Hãy hoàn thiện các mục trong Danh sách các điểm kiểm tra dưới đây sẽ giúp bạn có thông tin cơ sở để xây dựng chương trình. Sau đó bạn có thể dễ dàng đưa ra một vài quyết định có liên quan.

Danh sách kiểm tra A – Xây dựng chương trình PPE

– Nhận biết từng bước để đánh giá mối nguy hiểm tiềm ẩn trong không gian làm việc của người lao động và phương pháp hoạt động tại nơi làm việc.

– Nhận biết tiêu chuẩn lựa chọn PPE thích hợp

– Xây dựng nội dung cần đưa vào tuyên truyền, huấn luyện:

+ Sử dụng PPE đúng cách,

+ Nhận thức được mối nguy hiểm hoặc PPE khi nào cần thiết,

+ Nắm được PPE nào là cần thiết,

+ Hiểu được những hạn chế của PPE trong việc bảo vệ công nhân,

+ Khi nào cần sử dụng, thay thế và vứt bỏ PPE

+ Bảo quản và cất giữ PPE như thế nào cho đúng

– Bạn phải đánh giá sự hiểu biết của NLĐ qua tập huấn PPE như thế nào?

– Bạn bắt buộc sử dụng PPE như thế nào cho đúng cách

– Đánh giá chương trình PPE như thế nào và khi nào thì đánh giá?

Người sử dụng lao động phải cung cấp PPE cho người lao động nếu:

– Trong môi trường làm việc của NLĐ có những nguy cơ tiềm ẩn hoặc mối nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.

– Trong quá trình làm việc của NLĐ có mối nguy hiểm hoặc giống như mối nguy hại gây ảnh hưởng trên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể.

– Trong khi NLĐ làm việc, họ có thể tiếp xúc với những hóa chất độc hại, bức xạ hoặc tác nhân cơ học

Việc sử dụng PPE là cần thiết, nhưng nhìn chung đó chỉ là biện pháp bảo vệ cuối cùng sau các biện pháp kỹ thuật, thực tiễn và hành chính.

(B. Dịch: T. Thủy)


(Nguồn tin: Theo Assessing the Need for Personal Protective Equipment: A Guide for Small Business Employers, OSHA)