Dán nhãn và lưu kho các bình chứa hóa chất độc hại đúng cách để thông tin cảnh báo và đảm bảo xử lý an toàn

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:26(GMT +7)

Các nhãn chỉ định các hóa chất độc hại cần được trình bày một cách rõ ràng trên các thùng chứa hoặc các vị trí được bảo quản và phải dễ đọc, dễ hiểu.

TẠI SAO

Nhãn và các ký hiệu được sử dụng để thông tin cảnh báo và thông tin quan trọng khác liên quan đến nội dung sử dụng, bảo quản và vứt bỏ hóa chất nguy hiểm.

Các hóa chất nguy hiểm cần được cách ly với nhau bằng khoảng cách hoặc các vách ngăn hoặc các phương tiện thích hợp khác khi bảo quản để ngăn ngừa tiếp xúc giữa chúng.

Các hóa chất dễ cháy và có thể cháy cần được bảo quản trong thùng chứa đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể trong các khu vực không có nguy cơ cháy được chỉ định bằng ký hiệu cảnh báo.

Các thùng chứa được sử dụng để đựng hóa chất có thể gây ngạt hơi độc, nghẹt thở hoặc các tác động gây mê không nên được để ở những nơi công nhân có thể tiếp xúc.

Chỉ được tiếp cận các khu vực làm việc sử dụng các chất nguy hiểm có các kí hiệu cảnh báo thích hợp khi được phép.

RỦI RO / TỔN HẠI

•           Phơi nhiễm với các hóa chất độc hại;

•           Tràn vật liệu;

•           Vận hành không đúng cách;

•           Cháy hoặc nổ;

•           Phá hủy môi trường;

•           Tổn thất trên quy mô lớn.

BIỆN PHÁP

1. Dán nhãn tất cả các thùng chứa hóa chất nguy hiểm với các kí hiệu và cảnh báo thích hợp mà người dùng hoặc công nhân có thể hiểu được.

2. Cung cấp thông tin liên quan về nhãn như là tên chung của sản phẩm, cấu tạo, thông tin về các thành phần, hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn, bảo quản và độc tố, kiểm soát phơi nhiễm và bảo vệ cá nhân, các biện pháp sơ cứu và giải cứu trong trường hợp tai nạn và thời hạn sử dụng.

3. Đảm bảo các nhãn, kí hiệu hoặc các dạng cảnh báo dễ đọc và được trình bày dễ thấy trên các bình chứa. Các kí hiệu cảnh báo chỉ định các tác động nguy hiểm của hóa chất nên được trình bày dễ thấy tại các vị trí mà chúng được bảo quản hoặc sử dụng.

4. Hãy sử dụng nhãn hoặc kí hiệu theo ngôn ngữ được ưu tiên của người dùng và công nhân. Đào tạo công nhân hiểu được nội dung của các nhãn và kí hiệu nếu họ không thể hiểu được các thùng chứa và sản phẩm bằng tiếng địa phương.

5. Bảo quản các thùng chứa chất độc hại ở nơi thích hợp để tránh bị hư hại, và đảm bảo rằng các thùng chứa không tiếp xúc với nhiệt vì có thể gây thủng hoặc rò rỉ cho thùng chứa. Phải hết sức cẩn thận với các thùng chứa hóa chất dễ cháy hoặc có thể cháy và hóa chất có thể gây ngạt do chất độc, ngạt thở hoặc tác tác động gây mê.

6. Thực hiện kiểm tra thường xuyên tất cả các bình chứa, nơi bảo quản và các khu vực làm việc nguy hiểm để đảm bảo chúng được dán nhãn và thông tin thích hợp.

Sử dụng thùng chứa đặc biệt với các kí hiệu và hướng dẫn rõ ràng để xử lý các chất thải nguy hại, và thiết lập các quy trình xử lý chất thải nguy hại.

Để dán nhãn các thùng chứa hóa chất nguy hiểm, hãy sử dụng nhãn và kí hiệu theo Hệ thống phân loại và dán nhãn các hóa chất thống nhất toàn cầu (GHS). 

GỢI Ý THÊM

– Có được hoặc mua các nhãn tiêu chuẩn và kí hiệu từ các nhà cung cấp thích hợp.

– Sử dụng thiết bị dán nhãn thích hợp để dán nhãn rõ ràng và dễ đọc.

– Đảm bảo rằng các nhãn và kí hiệu tuân thủ các nội quy và tiêu chuẩn an toàn bao gồm cách diễn đạt và màu sắc.

ĐIỂM CẦN NHỚ

Các nhãn chỉ định các hóa chất độc hại cần được trình bày một cách rõ ràng trên các thùng chứa hoặc các vị trí được bảo quản và phải dễ đọc, dễ hiểu. Trong môi trường làm việc với nhiều trình độ văn hóa khác nhau, hướng dẫn để người lao động hiểu rõ các kí hiệu cảnh báo theo tiêu chuẩn được chấp nhận phổ biến.


(Nguồn tin: Ergonomic checkpoints, ILO)