Hệ thống hài hoà hoá toàn cầu về phân loại và dán nhãn (GHS)

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:26(GMT +7)

Hiện nay, trong cuộc sống của chúng ta hóa chất được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội. Tại nơi làm việc, trong gia đình, ngoài xã hội, từ nông thôn đến thành thị mỗi người đều có lần tiếp xúc với hóa chất. Hóa chất, qua các công đoạn khác nhau từ sản xuất đển xử lý, vận chuyển và sử dụng hóa chất , qua mỗi công đoạn đều có thể tiềm ẩn các mối nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. Bên cạnh đó sự thiếu hiểu biết về hóa chất lại diễn ra rất phổ biến ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, mọi đối tượng sử dụng ngôn ngữ khác nhau, từ người già đến trẻ nhỏ, trong đó có cả nhưng người mù chữ đang phải đối mặt với các sản phẩm nguy hiểm (có chứa hóa chất, thuốc trừ sâu,… )

Chính vì vậy, mục tiêu quản lý nguy cơ, rủi ro hóa chất là rất cần thiết. Trong đó việc nhận diện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất bằng cách kiểm tra, tìm kiếm dữ liệu, đánh giá nguy cơ rủi ro, mức độ nguy hiểm từ đó thông tin cho người sử dụng về mối nguy hại đến sức khỏe hay môi trường và cách để sử dụng an toàn hóa chất thông qua hình thức phân loại và dán nhãn và đưa ra các biện pháp giảm nguy cơ rủi ro trong quá trình sử dụng là rất quan trọng.
Hệ thống mới được gọi là “Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất” (GHS), trên nhãn hàng hóa, ngoài tên, địa chỉ, thông tin của và cung cấp và nhận dạng sản phẩm còn cần phải có cảnh báo nguy hại, nguy cơ, phương pháp phòng ngừa (phiếu an toàn). Việc này nhằm mục đích đảm bảo rằng thông tin về các mối nguy hiểm vật lý và độc tính của hóa chất có sẵn để tăng cường bảo vệ sức khỏe con người và môi trường trong quá trình xử lý, vận chuyển và sử dụng các hóa chất này. GHS cũng cung cấp một cơ sở cho việc hài hòa hóa các quy tắc và quy định về hóa chất ở cấp quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới, một yếu tố cũng quan trọng để tạo thuận lợi trong thương mại.

GHS là phương thức tiếp cận thống nhất, mạnh lạc, dễ hiểu và phân loại các đặc tính nguy hại của hóa chất và cách ghi thông tin trao đổi trên nhãn và tạo thành tiêu chí thống nhất, hình thành chuẩn mực.

Xuất phát từ thực tế, Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận GHS từ năm 1999. Có một số bộ ngành liên quan đến quản lý hóa chất, bao gồm các Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp,Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và Bộ Thuỷ sản.

Sau khi Chính phủ ban hành Luật hóa chất (2008), Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13 tháng hai 2012 về việc phân loại và ghi nhãn hóa chất theo Hệ thống hài hòa toàn cầu

Lộ trình áp dụng phân loại và ghi nhãn hóa chất

Đối với đơn chất:  kể từ 1/4/2014  trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất phải thực hiện xong việc phân loại, ghi nhãn hóa chất Điểm neotheo quy định.

Đối với hỗn hợp chất: kể từ 1/4/2016, trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất phải có trách nhiệm phân loại, ghi nhãn hóa chất  theo quy định.


(Nguồn tin: http://www.unece.org)