Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải và bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:27(GMT +7)

Ở Việt Nam, trong thập niên vừa qua, sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động thuộc các ngành công nghiệp như công nghiệp điện tử, công nghiệp sản xuất nhựa, tái chế nhựa từ chất thải điện tử, công nghiệp ô tô, dệt may đã đóng góp một phần không nhỏ vào tình trạng ô nhiễm môi trường do các hợp chất Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) phát thải ra từ các hoạt động sinh hoạt, công nghiệp, chất thải điện tử.

PBDE là nhóm chất dùng để làm chậm tốc độ cháy được sử dụng làm phụ gia cho vật liệu sản xuất đồ gia dụng, tấm lót thảm và các đồ điện tử. Tuy nhiên PBDE lại có ảnh hưởng xấu đến các chức năng nội tiết trong cơ thể con người và các con vật nuôi trong nhà, liên quan tới một loạt các vấn đề về sức khỏe như suy giảm trí nhớ, khả năng nhận thức và sức miễn dịch, đồng thời gây dị tật hệ sinh sản, bệnh ung thư.

Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải và bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-TCMT ngày 18/6/ 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường) nhằm cung cấp các thông tin cơ bản về các chất POP mới liên quan đến quá trình sử dụng, phương pháp luận trong việc tính toán hàm lượng của các chất này trong các sản phẩm và ước tính sự phát thải của các chất này ra môi trường. Qua đó đề xuất ra các hướng dẫn cụ thể về các biện pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu sự phát thải của các hợp chất này ra môi trường.

Mục tiêu cơ bản của Hướng dẫn kỹ thuật bao gồm:

– Cung cấp cho các bên liên quan hướng dẫn thực hiện kiểm kê để có được thông tin về vấn đề sử dụng các POP mới trong công nghiệp

– Hiểu được các qui định về quản lý an toàn, sức khoẻ, cách xử lý các sản phẩm có chứa các chất POP mới đã hết hạn sử dụng.

– Tuân theo các qui định, đề xuất về việc loại bỏ các chất POP mới từ dòng thải và từ các quy trình tái chế.

Mục tiêu cụ thể của việc kiểm kê các chất POP trong công nghiệp:

+ Tiếp cận, xem xét và tổng kết thông tin tổng thể theo chu trình vòng đời của các chất POP mới bao gồm nguồn gốc, phân phối, sử dụng, nhập khẩu và xuất khẩu các chất POP mới cũng như quá trình sử dụng chúng.

+ Thu thập thông tin về chu trình biến đổi của nguyên vật liệu có chứa (hoặc nghi ngờ có chứa) các chất POP mới, bao gồm hiện trạng sử dụng, tái chế, bảo quản, vứt bỏ và tiêu hủy;

+ Hỗ trợ xác định những điểm tồn tại về pháp lý, về quy trình quản lý chất lượng, sử dụng, nhập khẩu, xuất khẩu và tiêu hủy POP và những chế phẩm có chứa POP;

+ Xác định những vị trí có nguy cơ bị ô nhiễm POP;

+ Cung cấp chỉ dẫn trong việc ước tính lượng thông tin còn thiếu để hoàn thành việc kiểm kê;

+ Cung cấp thông tin cần thiết để xác định quy mô và những ưu tiên trong việc quản lý POP và phát triển Kế hoạch hành động quốc gia về POP.

Đối tượng sử dụng hướng dẫn kỹ thuật:

– Các Sở, Phòng Tài nguyên Môi trường của Tỉnh hoặc Thành phố; Quận; Huyện.

– Các cơ quan khác quản lý hóa chất.

– Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ môi trường, các cơ sở sản xuất công nghiệp có liên quan, …

Nội dung chi tiết Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải và bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy có trong file đính kèm.

Kim Dung


(Nguồn tin: Nilp.vn)