Hướng dẫn kỹ thuật Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:26(GMT +7)

Sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại khi xảy ra sẽ gây ra những tác động rất lớn đối với con người, hệ sinh thái và tài sản. Chính vì vậy, việc phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất là hoạt động cần được chú trọng trong các quá trình hoạt động hóa chất.

Việc phòng ngừa và ứng phó được thực hiện tốt sẽ góp phần đáng kể trong việc giảm thiểu tác động của các hóa chất nguy hại, giảm được thiệt hại về sức khỏe, môi trường và kinh tế của cả cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cộng đồng xung quanh.Qua kinh nghiệm ứng phó các sự cố môi trường do hoạt động hóa chất cho thấy khả năng giảm thiệt hại khi sự cố xảy ra phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động ứng phó tại chỗ bao gồm hoạt động ứng phó của cơ sở nơi xảy ra sự cố, của chính quyền khu vực và cộng đồng địa phương xung quanh nơi chịu ảnh hưởng của sự cố.

Để chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại, Hướng dẫn kỹ thuật Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại được ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, biên soạn bởi Tổng cục Môi trường và một số chuyên gia tại Trung tâm An toàn hóa chất và Bảo vệ môi trường và Viện khoa học thủy văn và môi trường.

Mục đích của Hướng dẫn kỹ thuật này là hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của sự cố tới sức khỏe con người và môi trường.

Đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật này là tài liệu kỹ thuật tham khảo trong việc tính toán, xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và xử lý môi trường sau sự cố liên quan đến hóa chất nguy hại.

Hướng dẫn kỹ thuật này được áp dụng cho các hoạt động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường liên quan đến hóa chất với các đối tượng chính gồm:

– Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có rủi ro phát thải hóa chất nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường và tài sản;

– Các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp có liên quan;

– Cộng đồng và các tổ chức xã hội (tham gia các hoạt động phòng ngừa,  ứng phó, xử lý hậu quả sự cố).

Các loại hình sự cố đề cập trong Hướng dẫn kỹ thuật gồm:

+ Sự cố phát thải hóa chất nguy hại gây hỏa hoạn;

+ Sự cố phát thải hóa chất nguy hại (trừ các loại hóa chất chứa phóng xạ) gây độc hoặc tích lũy sinh học đối với con người và môi trường;

+ Nổ các thiết bị chứa gây phát tán hóa chất nguy hại;

+ Tràn đổ, rò rỉ hóa chất nguy hại từ các thiết bị, khu vực chứa.

Nội dung Hướng dẫn kỹ thuật Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại có trong file đính kèm.


(Nguồn tin: Nilp.vn)