Hướng dẫn kỹ thuật về đăng ký phát thải, lưu giữ, vận chuyển hóa chất nguy hại trong sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:26(GMT +7)

Hóa chất nguy hại được coi là một trong những yếu tố trực tiếp hoặc phối hợp, cộng hưởng với các yếu tố khác gây tác động lên sức khỏe con người và môi trường.

Theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại là một phương pháp hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm môi trường. Thực hiện công tác quản lý môi trường, hiện nay đã có nhiều văn bản pháp lý trong việc quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường do phát thải hóa chất nguy hại. Đồng thời, cùng với hệ thống các văn bản pháp lý hiện hành, các Hướng dẫn kỹ thuật cũng có vai trò hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ.

Trên cơ sở đó, Hướng dẫn kỹ thuật về đăng ký phát thải, lưu giữ, vận chuyển hóa chất nguy hại trong sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và do Tổng cục Môi trường, một số chuyên gia tại Trung tâm An toàn hóa chất và Bảo vệ môi trường, Viện Khoa học thủy văn và Môi trường biên soạn.

Hướng dẫn kỹ thuật là tài liệu tham khảo đối với các cơ sở sản xuất, sử dụng, kinh doanh, dịch vụ lưu giữ, vận chuyển hóa chất nguy hại trên lãnh thổ Việt Nam trong quá trình xây dựng kế hoạch an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thực hiện việc đăng ký phát thải hóa chất.

Đây là tài liệu tham khảo dành cho các cơ quan quản lý về môi trường và các cơ quan liên quan trong việc quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện an toàn trong quá trình sản xuất, sử dụng, lưu giữ và vận chuyển hóa chất nguy hại.

Mục đích của Hướng dẫn kỹ thuật để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, sử dụng, kinh doanh, dịch vụ lưu giữ, vận chuyển hóa chất nguy hại thực hiện việc đăng ký phát thải hóa chất nguy hại, lưu giữ và vận chuyển hóa chất nguy hại an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ rủi ro gây sự cố ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường.

Nội dung Hướng dẫn kỹ thuật về đăng ký phát thải, lưu giữ, vận chuyển hóa chất nguy hại trong sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ có trong file đính kèm.


(Nguồn tin: Nilp.vn)