Mô hình hoạt động của hệ thống để phân tích hành vi của điều kiện an toàn trong một đơn vị lưu trữ hóa chất

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:25(GMT +7)

Tài liệu này nhằm phát triển một mô hình hoạt động của hệ thống để hiểu về tác động nhân quả giữa các yếu tố an toàn (kỹ thuật, tổ chức và con người).

Các yếu tố này xác định điều kiện an toàn trong một hệ thống công nghiệp phức tạp. Đây là một phương pháp có hệ thống được thiết lập dựa trên phương pháp mô phỏng hoạt động của hệ thống và trường hợp nghiên cứu là một đơn vị lưu trữ các sản phẩm hóa chất ở Ma-rốc. Mô hình hoạt động của hệ thống sử dụng phần mềm VENSIM đã được áp dụng để đánh giá sự an toàn của đơn vị lưu trữ bằng cách mô phỏng hoạt động của hệ thống công nghiệp.

Thông qua việc mô phỏng này, người sử dụng có thể xác định các tình huống bất thường nhằm nâng cao sự an toàn của hệ thống công nghiệp và triển khai các công cụ quản lý liên quan đến các yếu tố tổ chức, kỹ thuật và con người.


(Nguồn tin: Safety Science Vol 58, 2013)