Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:25(GMT +7)

Các hóa chất tác động và ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo cách khác nhau, mức độ nguy hại khác nhau. Các nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường được phân loại như sau:

a) Độc cấp tính;

b) Ăn mòn da;

c) Tổn thương mắt;

d) Tác nhân nhạy hô hấp hoặc da;

đ) Khả năng gây đột biến tế bào mầm;

e) Khả năng gây ung thư;

g) Độc tính sinh sản.

BẢNG PHÂN LOẠI HÓA CHẤT THEO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE

Phân loại

Phân loại

 

 

 

 

Độ độc cấp tính

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Ăn mòn/kích ứng da

Loại 1A

Loại 1B

Loại 1C

Loại 2

Loại 3

Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt

Loại 1

Loại 2A

Loại 2B

 

 

Tác nhân nhạy hô hâp/da

Loại 1 nhạy hô hấp

Loại 1 nhạy da

 

 

 

Đột biến gel

Loại 1A

Loại 1B

Loại 2

 

 

Tác nhân gây ung thư

Loại 1A

Loại 1B

Loại 2

 

 

Độc tính sinh sản

Loại 1A

Loại 1B

Loại 2

 

 

Độc tính hệ thống/Cơ quan mục tiêu cụ thể – tiếp xúc 1 lần

Loại 1

Loại 2

 

 

 

Độc tính hệ thống/Cơ quan mục tiêu cụ thể – tiếp xúc lặp lại

Loại 1

Loại 2

 

 

 

2. Nguy hại ảnh hưởng đến môi trường
a) Môi trường nước;
b) Ảnh hưởng đến tầng Ozôn.

BẢNG PHÂN LOẠI HÓA CHẤT THEO ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Phân loại theo ảnh hưởng đến môi trường nước

Phân loại

Độ độc cấp tính

Loại 1

Loại 2

Loại 3

 

Độc trường diễn

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

 


(Nguồn tin: )