Thẻ an toàn hóa chất quốc tế (ICSC)

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:25(GMT +7)

Mỗi thẻ an toàn hóa chất là một bảng dữ liệu nhằm cung cấp các thông tin an toàn cần thiết và các thông tin khác của một hóa chất một cách rõ ràng, cụ thể.

Mục đích chính việc làm thẻ nhằm thúc đẩy việc sử dụng hóa chất an toàn tại nơi làm việc. Đối tượng sử dụng chủ yếu là người lao động và người sử dụng lao động.

Cơ sở dữ liệu trực tuyến: Thẻ an toàn hóa chất ICSC thuộc  Dự án ICSC được phối hợp thực hiện của Tổ chức Y tế thế giới –WHO, Tổ chức lao động quốc tế – ILO và Ủy ban Châu Âu. Cơ sở dữ liệu có thể được cập nhật, bổ sung sau mỗi cuộc họp định kỳ 6 tháng.

Cơ sở dữ liệu Thẻ an toàn hóa chất ICSC hiện có khoảng 1700 bản ghi, bản gốc bằng Tiếng Anh. Các quốc gia có thể dịch từ bản gốc sang tiếng mẹ đẻ. Hiện nay đã có bộ sưu tập của nhiều thứ tiếng khác được dịch từ tiếng Anh như Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hà Lan, Phần Lan, Đức, Hungary, Nhật Bản, …

Thông tin có thể xem chi tiết tại: http://www.ilo.org/dyn/icsc/

 


(Nguồn tin: ILO)