Thẻ an toàn hoá chất quốc tế

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:25(GMT +7)

Dự án thẻ an toàn hóa chất quốc tế (ICSC -International Chemical Safety Card) là công việc phối hợp giữa WHO và ILO với sự cộng tác của Uỷ ban châu Âu. Dự án này là sáng kiến của ILO từ những năm 1980 với mục tiêu là phân phát thông tin về nguy cơ hoá chất tại nơi làm việc.

Chưa có ảnh

Cho đến nay đã có khoảng 1700 thẻ và các hoá chất mới cũng thường xuyên được bổ sung; Thẻ cũng đã được dịch ra 16 thứ tiếng. Việc soạn thảo ICSC do một nhóm các chuyên gia của một số Viện chuyên ngành của một số nước thực hiện và được các chuyên gia chuyên ngành khác đóng góp ý kiến trong quá trình soạn thảo. Các chuyên gia phản biện đều cho rằng các thông tin trong thẻ là đáng tin cậy. Các hoá chất được lựa chọn đưa vào các thẻ mới căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn như: có sản lượng cao, đã có sự cố ảnh hưởng tới sức khoẻ, có các đặc tính rủi ro cao. Hoá chất đưa vào dự án là do chính phủ các nước và các cổ đông, ví dụ tổ chức công đoàn đề xuất. Các thẻ sẽ được cập nhật ( nâng cấp) khi có các thông tin mới bổ sung. Thông tin trong ICSC ngang hàng với thông tin trong Công ước về hoá chất của ILO số 170 năm 1990 và Khuyến nghị số 177,  chỉ thị của Hội đồng châu Âu 98/24/ECvà các tiêu chí trong Hệ thống hài hoà hoá toàn cầu về phân loại và dán nhãn hoá chất (GHS).

Mục tiêu của thẻ hoá chất quốc tế là phục vụ tham khảo quốc tế; cung cấp các thông tin cập nhật để bổ sung các thông tin về an toàn hoá chất ở cấp quốc gia hay doanh nghiệp để quản lý chặt chẽ hoá chất; nó không có ý định thay thế các nghĩa vụ pháp lý của các nước đang sử dụng hoá chất. Dự án ICSC cung cấp các thông tin thiết yếu về ATVSLĐ đối với hoá chất một cách rành mạch và chính xác. Thẻ hoá chất cung cấp các tóm tắt đơn giản, chính xác về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ cũng như các biện pháp bảo vệ. Mục tiêu trước tiên của thẻ là thúc đẩy sử dụng an toàn hoá chất tại nơi làm việc và có thể làm nguồn tham khảo cho NSDLĐ, những người có trách nhiệm về ATVSLĐ tại cơ sở sản xuất hoặc cho NLĐ tham khảo, những người tiếp xúc trực tiếp với hoá chất. 

Thẻ cũng có thể sử dụng thường xuyên như một nguồn tham khảo tại chỗ khi có có sự cố hoá chất xảy ra. ICSC cũng có thể là nguồn thông tin chính cho cả NSDLĐ và NLĐ ở các nước chậm phát triển hoặc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


(Nguồn tin: ILO)