Uỷ ban thanh tra lao động cao cấp (SLIC)

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:26(GMT +7)

Uỷ ban thanh tra lao động cao cấp, SLIC (Committee of Senior Labour Inspectors) của Uỷ ban châu Âu được thành lập năm 1995 bởi các quốc gia thành viên của EU để giải quyết các vấn đề liên quan đến giám sát và thực thi Luật cộng đồng về an toàn vệ sinh lao động.

Uỷ ban họp mỗi năm 2 lần để thảo luận và  đưa ra tư vấn áp dụng các biện pháp thực thi của chỉ thị về an toàn vệ sinh lao động, thúc đẩy chiến dịch nâng cao nhận thức nhằm vào các rủi ro cụ thể tại nơi làm việc tại châu Âu; khuyến khích sự hài hoà hoá các hành động của ban thanh tra đối với việc thực thi pháp luật và nâng cao nhận thức. SLIC xây dựng và duy trì thông tin trực tuyến hệ thống chia sẻ kiến thức, KSS (Knowledge Sharing System) mà hoạt động như một hệ thống cảnh báo nguy cơ chia sẻ thông tin, phương pháp và các điển hình tốt trong các thanh tra viên của châu Âu.

SLIC cũng có các nhóm công tác mà một trong số đó là về an toàn vệ sinh lao động đối với hoá chất, CHEMEX (Occupational Safety and Health of Chemical). CHEMEX cung cấp hướng dẫn cho các thanh tra của các nước thành viên về thực thi REACH đối với an toàn vệ sinh lao động do tiếp xúc hoá chất tại nơi làm việc; cung cấp tư vấn và nâng cao nhận thức về sử dụng hoá chất tại nơi làm việc và hỗ trợ thanh tra để đảm bảo người sử dụng lao động và trong một số trường hợp cả nhà sản  xuất và cung cấp phải tuân thủ các quy định của EU. 

Năm 2010 SLIC đã phát động chiến dịch đánh giá rủi ro trong sử dụng các hoá chất nguy hiểm. SLIC còn cộng tác tích cực với Cơ quan châu Âu về an toàn vệ sinh lao động (EU-OSHA) và REACH, cơ quan quản lý hoá chất của châu Âu.


(Nguồn tin: ILO)