Yêu cầu an toàn trong sản xuất kinh doanh và sử dụng hóa chất ăn mòn

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:25(GMT +7)

I. Định nghĩa: Hoá chất ăn mòn (Corrosive chemicals) là  những  hoá  chất  có  tác  dụng  phá  huỷ  dần  các  dạng  vật  chất  như:  kết  cấu  xây  dựng  và  máy móc, thiết bị, đường ống. Gây huỷ hoại da và gây bỏng đối với người và súc vật.

II. Yêu cầu về an toàn:

1. Cơ sở có hoá chất ăn mòn phải có biện pháp hạn chế sự ăn mòn, bảo vệ công trình xây dựng. Phải có hệ thống cống rãnh thoát chất thải ăn mòn, hệ thống thu hồi xử lý.

2. Thiết bị, đường ống chứa chất ăn mòn phải được làm bằng vật liệu thích hợp, đảm bảo kín. Các  vị  trí  van  và  cửa  mở  phải  ở  vị  trí  an  toàn  cho  người  thao  tác  và  đi  lại.  Trường  hợp  chứa  trong thiết bị chịu áp lực, phải định kỳ kiểm tra theo qui định.

3. Đường đi phía trên thiết bị có hoá chất ăn mòn phải được rào chắn vững chắc, có tay vịn. Thành thiết bị, bể chứa phải cao hơn vị trí người thao tác ít nhất  0,9m, không được xây bục hoặc kê bất cứ vật gì làm giảm chiều cao nói trên.

4. Không được ôm, vác trực tiếp hoá chất ăn mòn gây nguy hiểm cho người làm việc. Khi nâng lên cao đóng rót, di chuyển phải có thiết bị chuyên dùng.

5. Khi tẩy rửa, sửa chữa thiết bị, ống dẫn hoá chất ăn mòn phải có phương án làm việc an toàn, được tiến hành dưới sự chỉ dẫn của những người am hiểu về kỹ thuật, biết cách xử lý những sự cố có thể xảy ra trong khi thực hiện.

6. Tại nơi có hoá chất ăn mòn phải có tủ thuốc cấp cứu, vòi nước, thùng chứa hoá chất  trung hoà  thích  hợp (ví dụ dung dịch  natri bicacbonat (NaHCO3) nồng độ 0,3 %, dung dịch axit axetic (CH3COOH) nồng độ 0,3 %) để cấp cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn.

7. Phải thường xuyên kiểm tra, tu sửa máy móc, thiết  bị, không để hoá chất ăn mòn làm  mòn máy, ống dẫn và đệm máy.

8. Tất cả các chất thải ăn mòn đều phải được xử lý không còn tác dụng ăn mòn trước khi thải.

———————————————
Tiêu chuẩn hướng dẫn: TCVN 5507: 2002 – Hóa chất nguy hiểm – qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển;


(Nguồn tin: )