Yêu cầu an toàn trong vận chuyển hoá chất nguy hiểm

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:25(GMT +7)

Khi vận chuyển hóa chất cần có thiết bị vận chuyển như băng tải, băng nâng….bao bì phải đảm bảo kín, chắc chắn và phải đảm bảo các yêu cầu sau:

I. Yêu cầu chung

1. Khi vận chuyển hoá chất nguy hiểm phải theo các qui định TCVN 4512:88, các văn bản qui định hiện hành và các qui định trong tiêu chuẩn này.

2.  Khi vận chuyển hoá chất nguy hiểm, cơ quan có hàng phải gửi kèm các giấy tờ theo qui định hiện hành, thông báo cho cơ quan tiếp nhận và cơ quan chịu trách nhiệm bốc dỡ.

3. Khi vận  chuyển  hoá  chất  nguy  hiểm,  nhân  viên  áp  tải  hoặc  người  vận  chuyển,  phải  biết  rõ tính chất hoá lý của hoá chất, biện pháp đề phòng và cách giải quyết các sự cố. Khi đi theo hàng, nhân viên áp tải hoặc người vận chuyển phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân.

4. Khi chuyên chở hoá chất nguy hiểm phải đảm bảo các yêu cầu đối với vật chứa sau:

– Vật chứa phải bằng vật liệu không gây phản ứng hoá học với hoá chất bên trong, không bị hoá chất bên trong phá huỷ;

– Vật chứa bằng gỗ thì bên trong phải lót bằng thứ vật liệu bền đảm bảo hoá chất không thấm, lọt ra ngoài;

– Vật chứa bằng thuỷ tinh, sành sứ phải là loại tốt, nút kín, không rạn nứt. Các bình này phải đặt trong sọt, hộp hoặc cũi gỗ chèn bằng các vật liệu mềm;

– Vật chứa bằng kim loại phải có nắp kín, nếu cần phải cặp chì niêm phong;

– Vật chứa các hoá chất lỏng và dạng keo phải kín, đảm bảo không để hoá chất thấm chảy ra ngoài. Các kiện hàng phải đóng gọn chắc chắn để xếp dỡ dễ dàng;

– Vật chứa là loại chịu áp lực phải chèn, chống va đập.

5. Bao bì rỗng trước đây đã chứa đựng hoá chất nguy hiểm, chỉ sau khi đã làm sạch cả bên trong và bên ngoài thì khi vận chuyển mới được coi như hàng hoá bình thường, nếu chưa làm sạch, vẫn phải coi như hàng hoá nguy hiểm.

6. Trước khi hàng đến ga, cảng, cơ quan vận chuyển phải thông báo cho cơ quan nhận hàng biết để có kế hoạch tiếp nhận kịp thời.

II. Yêu cầu khi xếp dỡ

1. Trước khi tiến hành xếp dỡ, người phụ trách xếp, dỡ phải kiểm tra bao bì, nhãn hiệu và trực tiếp điều khiển hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn.

2. Cấm  xếp các loại hoá chất có khả nãng phản ứng với nhau,  kỵ nhau hoặc cách chữa cháy khác nhau trên cùng một xe, một toa tàu, một xà lan, một thuyền. Các kiện hàng phải xếp khít với nhau, phải chèn lót tránh lãn đổ, xê dịch.

3. Khi xếp dỡ hàng phải theo các qui định TCVN 3147-1990.

Trên đường vận chuyển, nếu bốc dỡ bớt hàng xuống, phần còn lại phải chèn buộc cẩn thận đảm bảo không lăn, đổ xê dịch mới được tiếp tục vận chuyển.

4. Trong quá trình xếp dỡ không được kéo lê, quăng vứt, va chạm làm đổ vỡ. Không được ôm vác hoá chất nguy hiểm vào người. Các bao bì đặt đúng chiều ký hiệu qui định.

5. Kiểm tra thiết bị nâng chuyển bảo đảm an toàn mới được tiến hành xếp dỡ các kiện hàng

III. Yêu cầu an toàn trong vận chuyển

1. Trước khi xếp hoá chất nguy hiểm lên phương tiện vận chuyển, người có hàng và người phụ trách phương tiện vận chuyển phải cùng kiểm tra, nếu phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn mới được xếp hàng lên.

2. Khi vận chuyển các bình khí nén, khí hoà tan hay khí hoá lỏng phải theo các qui định: Yêu cầu an toàn trong vận chuyển của TCVN 6304:1997.

3. Cấm vận chuyển các bình ô xy cùng với bình khí dễ cháy và các chất dễ cháy khác.

4. Xe chuyên dụng vận chuyển các chất lỏng dễ cháy phải có sử dụng dây tiếp đất và có biển cấm lửa. Trên xe phải trang bị phương tiện chữa cháy thích hợp.

Hoá chất dễ cháy, nổ nguy hiểm khi vận chuyển phải có giấy phép vận chuyển hàng cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền.

5. Khi vận chuyển hoá chất nguy hiểm, xe phải có mui hoặc bạt che tránh mưa, nắng…

6. Cấm vận chuyển hoá chất nguy hiểm chung với người, gia súc và các hàng hoá khác.

7. Trên đường vận chuyển hoá chất nguy hiểm, chủ phương tiện không được đỗ dừng phương tiện ở nơi công cộng đông người (chợ, trường học, bệnh viện…). Đối với hoá chất nguy hiểm bị nhiệt  tác động, khi vận chuyển không được dừng, đỗ nơi phát sinh ra nguồn nhiệt và không được đỗ lâu dưới trời nắng gắt.

————————–

Tiêu chuẩn hướng dẫn:

– TCVN 5507: 2002 – Hóa chất nguy hiểm – qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển;

– TCVN 4512:88._ Quy phạm vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển

– TCVN 3147-1990._ Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung

– TCVN 6304:1997._ Chai chứa khí đốt hoá lỏng. Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển


(Nguồn tin: )