Cất giữ hóa chất

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:26(GMT +7)

Mọi hóa chất phải được cất giữ trong khuôn viên nhà máy. Các yêu cầu cất giữ hóa chất phụ thuộc vào loại và tính chất của hóa chất, lượng cất giữ, các điều kiện vận hành và
môi trường. Dưới đây là các biện pháp phòng ngừa chung cần được tuân thủ khi cất giữ hóa chất:

– Hóa chất phải được chứa trong các thùng chứa thích hợp;

– Mọi thùng chứa hóa chất phải có nhãn để người sử dụng biết tên hóa chất, các mối nguy liên quan và các biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện;

– Khu vực kho hóa chất phải có đầy đủ ánh sáng và được thông khí;

– Các loại hóa chất nguy hiểm khác nhau phải được để tách riêng;

– Các hóa chất kỵ nhau không được để gần nhau;

– Các chất lỏng dễ bay hơi phải được cất giữ ở nơi mát, tránh ánh nắng mặt trời hoặc nguồn nhiệt. Không được nạp đầy các thùng chứa hóa chất này;

– Các hóa chất đã đăng ký phải được cất trong tủ có khóa cùng các hồ sơ kiểm kê thích hợp;

– Mọi thùng chứa phải được sắp xếp gọn gàng;

– Hàng hóa trong kho phải được vào sổ và được kiểm tra thường xuyên.

Dưới đây là một số yêu cầu chung về cất kho các hóa chất có tính ăn mòn, dễ cháy, dễ phản ứng, có tính độc:

1. Cất giữ các hóa chất có tính ăn mòn

– Cần cất giữ các axit hoặc kiềm trong các thùng nhựa hoặc thùng phù hợp khác;

– Cất giữ các axit và bazơ mạnh trong các chỗ riêng biệt, có bố trí các máng thu hồi;

– Cần cất giữ các bồn axit và bazơ đậm đặc càng gần sàn càng tốt;

– Giữ lượng tồn kho các hóa chất ăn mòn ở mức tối thiểu;

– Cần mang găng tay, kính bảo vệ, mặt chắn và tạp dề ở những nơi cần thiết;

– Phải dự phòng hoa sen tắm an toàn và đài phun nước rửa mắt;

– Cần pha loãng axit một cách cẩn thận – thường đổ axit vào nước, không được bao giờ đổ nước vào axit;

– Nếu một lượng nhỏ hóa chất ăn mòn mạnh bị tràn đổ cần sử dụng tác nhân trung hòa để trung hòa hóa chất đó và phun nước hoặc sử dụng một chất hấp thu để hấp thu và thải bỏ vào túi kín.

2. Cất giữ hóa chất dễ cháy

– Cần cất giữ các dung môi dễ cháy trong thùng chứa an toàn;

– Các chất lỏng dễ cháy cần được giữ trong buồng bằng thép và tránh nguồn nhiệt;

– Không nên cất giữ các chất lỏng dễ cháy trên các kệ hở;

– Không nên cất giữ các chất lỏng dễ cháy trong buồng lạnh;

– Cấm hút thuốc gần kho;

– Thiết bị chữa cháy phải sẵn sàng ở vùng kho;

– Cần lưu giữ chất lỏng dễ cháy ở lượng tối thiểu tại vùng làm việc;

– Chỉ sử dụng các hóa chất dễ cháy ở vùng không có nguồn kích thích;

– Nếu tràn chất lỏng dễ cháy thì cần tắt nguồn kích thích hay nguồn nhiệt, bật quạt thông gió nếu điều đó là an toàn. Nếu cần, phải sơ tán toàn bộ nhân viên khỏi khu vực xảy ra tràn;

– Nếu chất lỏng là dễ bay hơi, để cho bay hơi và xua đuổi hơi bằng hệ thống thông gió
(an toàn hơn khi xử lý sự cố tràn hóa chất dễ bay hơi, phải sử dụng PTBVCN hợp lý, đặc biệt là phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp).

– Nếu tràn đổ chất lỏng không dễ bay hơi, sử dụng cát để hấp thu chất tràn đổ hoặc sử dụng chất tẩy rửa để tạo nhũ tương và có thể thu dọn nhũ tương đó.

3. Cất giữ các hóa chất dễ phản ứng

– Các hóa chất dễ phản ứng phải được cất giữ biệt lập, ở chỗ mát, khô và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp;

– Các hóa chất dễ phản ứng phải được để cách xa các ngọn lửa trần, nguồn cháy khác;

– Phải tránh va chạm, ma sát và các dạng tác động;

– Cần cất giữ các hóa chất kỵ nhau xa nhau để phòng ngừa mọi tiếp xúc bất ngờ;

– Các hoá chất hấp thụ ẩm nhanh hoặc phản ứng mãnh liệt với không khí phải được cất giữ trong các thùng chứa kín hoặc buồng hút ẩm;

– Chỉ nên lưu giữ lượng hóa chất dễ phản ứng cần sử dụng ở mức tối thiểu;

– Khi làm việc với các hóa chất dễ phản ứng, phải mang kính an toàn và găng tay;

– Mọi sự tràn đổ hóa chất dễ phản ứng phải được dọn dẹp ngay lập tức.

4. Cất giữ các hóa chất độc

– Cần cất giữ các hóa chất độc trong thùng chứa thích hợp;

– Hóa chất có độc tính cao cần được cất giữ trong tủ kép và có khóa;

– Cần lưu giữ lượng tối thiểu hóa chất độc cho sử dụng trước mắt;

– Không nên cất giữ các hóa chất độc trên các kệ cao, nơi có nguy cơ đổ rớt khi lấy để sử dụng;

– Cần sử dụng các PTBVCN thích hợp khi làm việc với hóa chất độc;

– Khi tràn đổ hóa chất sử dụng, cần tuân thủ quy trình khử độc phù hợp.


(Nguồn tin: Tài liệu – Bảo hộ lao động, NXB Lao động, 2012)